Veiligheid

|
 
 

1) Wipstoel
In gebruik: veiligheidstuigje

 

In gebruik: Op

 

In gebruik: Neer

 

In gebruik: Optillen / In gebruik: Op de grond

 

WAARSCHUWING!

 • Dit product is bedoeld voor kinderen tot 9 kg.

 • Het wipstoeltje is geen vervanging voor een wieg of bed. Als je kind moet slapen, dan moet je het in een geschikt wiegje of bedje leggen.

 • Gebruik het wipstoeltje niet als onderdelen kapot zijn of ontbreken.

 • Gebruik uitsluitend accessoires of vervangende onderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
 
 

2) Bedje voor overdag
Wipstoel en bedje voor overdag in gebruik

 
 

WAARSCHUWING!

 • Volg de montageaanwijzingen van de fabrikant nauwgezet om te zorgen voor een goede werking van de veiligheidsvoorzieningen van het wiegje.

 • Het wiegje moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

 • Jonge kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van een wiegje spelen.

 • Zorg dat de wieg op voldoende afstand van gordijnen, rolgordijnen, kachels en stopcontacten staat.

 • Houd medicijnen, koorden, elastiek, kleine speelgoedjes of andere kleine voorwerpen (zoals munten) buiten het bereik van het kind in de wieg.

 • Alle montagepunten moeten altijd stevig aangedraaid worden. Zorg dat er geen schroeven los zitten, omdat een kind vast kan komen te zitten met een lichaamsdeel of kledingstuk (bijv. koorden, halskettingen, linten van fopspenen enz.), waardoor er verstikkingsgevaar kan ontstaan.

 • Gebruik het wiegje nooit zonder het frame.

 • De dikte van de gekozen matras moet zodanig zijn dat de afstand van de bovenzijde van de matras tot de bovenste rand van de wieg minstens 200 mm bedraagt als het onderstel van de wieg in de hoogste stand staat.

 • De markering op de zijkant van de wieg geeft de maximale matrashoogte aan, zie fig. 3.4.

 • AANBEVOLE N MATRASAF METINGEN: Het wiegje is gemaakt voor gebruik met een matras met een breedte van 420 mm, een lengte van 750 mm en een dikte van 20 mm. De breedte en lengte zijn van belang, omdat de opening tussen de matras en de zijkanten van het wiegje niet groter dan 40 mm mag zijn. Dit om de kans te verminderen dat een lichaamsdeel van het kind vast komt te zitten in de opening. De dikte van de matras is aangegeven om ervoor te zorgen dat de diepte van het wiegje groter is dan 500 mm met de matrasbodem in de laagste stand, zodat de kans dat het kind uit de wieg klimt of valt zo klein mogelijk is.