Garanti og Salgsoppfølging

Reklamsjoner håndteres i første omgang gjennom våre forhandlere. Derfor ber vi deg ta kontakt med butikken der du har kjøpt produktet og oppgi hva som er galt samt serienummeret.

Hvis du ikke kan gå dit der du kjøpte produktet, kan du også ta kontakt med alle andre Stokke® forhandler for å få hjelp. Du kan søke etter nærmeste forhandler med denne lenken:

http://www.stokke.com/no-no/about-stokke/where-to-buy.aspx

Avhengig av produktet og hva som er problemet, vil forhandleren enten kunne bestille en reservedel på dine vegne, bytte ut hele produktet, eller få produktet reparert. Hvorvidt dette er dekket av produktgarantien til Stokke®, er avhengig av om reklamasjonen skjer under garantifristen. For mer informasjon om Stokke® produktgaranti og hvordan du kan registrere ditt produkt for å få Stokke® Extended Warranty, bruk følgende lenke:

https://guarantee.stokke.com

Serienummer til alle våre hovedprodukter, som det tilbys utvidet garanti for, finnes her:

- Stokke® Xplory® barnevogn: undersiden, mellom fremhjulene.
- Stokke® Xplory® kalesje, Style Kit, Winter/Summer Kit: tekstilkode på merkelappen på innsiden av kalesjen.
- Tripp Trapp®: printet på nedre tverrstag.
- Stokke® Sleepi™: på kryssfinérbunnen
- Stokke® Care™: under øverste brett.
- Stokke® Keep™: På kortsiden av én av hyllene.
- Stokke® Newborn Set™: klistremerke ovenfor strekkoden på ytterskallet
- Stokke® HandySitt®: undersiden av seteplaten
Vi på Stokke® har full tillit til kvaliteten på våre produkter og tilbyr derfor utvidet garanti på hovedproduktene i vår kolleksjon. Stokke® utvidet garanti gir eieren av Stokke® produkt rett til ytterligere års tilleggsgaranti mot fabrikasjonsfeil utover rettighetene som følger av forbrukerlovgivningen. Utvidet garanti ytes kun for alle hovedprodukter i Stokke® kolleksjonen, ikke for tilbehør.

Utvidet garanti ytes kun hvis produktet registreres i vår garantidatabase etter kjøp. Den enkleste måten å gjøre dette på er å følge lenken under til vår nettside. Her kan du opprette en egen kundekonto og registrere alle dine Stokke® produkter.

guarantee.stokke.com

Alternativt kan man fylle ut og sende inn garantiblanketten, som er innsatt i bruksanvisningen som folger produktet. Begge alternativer krever at du oppgir personlig data i tillegg til detaljer opplysninger som hva du har kjøpt og hvor, samt serienummer. Sjekk at alle opplysningene er påført garantiblanketten.
Ved registrering blir et garantibevis utstedt og tilsendt kunden elektronisk (e-mail) eller per vanlig post. Vi anbefaler at garantibeviset oppbevares sammen med original kjøpskvittering. Forespørsler angående utvidet garanti krever at begge dokumenter legges frem og at opplysningene på garantibeviset stemmer overens med kjøpskvitteringen.

Stokke® utvidet garanti gjelder gjelder også om produktet er mottatt som gave eller kjøpt brukt. Således gjelder utvidet garanti for den som til enhver tid eier produktet, innenfor garantiperioden og under forutsetning av at garantibevis blir fremlagt av eieren.

For mer informasjon, vennligst slå opp kapittelet om garanti i bruksanvisningen, som følger med produktet, eller bruk lenken ovenfor til vår nettside.