Sikkerhet

|
 
 

1) Vippestol
I bruk: med sele

 

I bruk: opp

 

I bruk: ned

 

I bruk: løfte og på gulvet

 

 • Dette produktet er beregnet på barn på opptil 9 kg.

 • Denne tilbakelente vuggen er ikke en erstatning for en barneseng. Hvis barnet trenger å sove, må det plasseres i en egnet barneseng.

 • Bruk ikke den tilbakelente vuggen hvis deler mangler eller er ødelagte.

 • Bruk ikke annet tilleggsutstyr eller andre reservedeler enn dem som er godkjent av produsenten.
 
 

2) Dagseng
Vippestol og dagseng i bruk

 
 

ADVARSEL!

 • Følg produsentens monteringsanvisning nøye for å sikre at sikkerhetsfunksjonene til krybben/vuggen ikke blir skadelidende.

 • Krybben/vuggen plasseres på et horisontalt gulv.

 • Små barn bør ikke få lov til å leke uten tilsyn rundt krybben/vuggen.

 • Sikre at babysengen er plassert i trygg avstand fra gardiner, persienner, varmeovner og strømuttak.

 • Hold medisiner, snorer og elastiske, små leker eller små gjenstander som penger utenfor rekkevidde fra alle steder i babysengen.

 • Alle monteringsbeslag må alltid være godt strammet til. Pass på at ingen skruer er løse, ettersom et barn kan bli hengende fast med deler av kroppen eller med klær (snorer, halskjeder, bånd for narresmokker osv.), som kan medføre kvelningsfare.

 • Bruk ikke hoveddelen til krybben/vuggen uten rammen.

 • Tykkelsen på madrassen som velges, skal være slik at den innvendige høyden (fra overflaten av madrassen til øvre kant på krybbens/vuggens side) er minst 200 mm i bunnens høyeste posisjon.

 • Merking på siden av krybben som angir største madrasshøyde, se fig. 3.4.

 • ANBEFALT MADRASSTØRRELSE : Denne krybben/vuggen er produsert for bruk sammen med en madrass som er 420 mm bred, 750 mm lang og 20 mm tykk. Bredden og lengden er spesifisert fordi det er viktig at åpningene mellom madrassen og sidene og endene av krybben/vuggen ikke overstiger 40 mm. Dette er for å minimalisere risikoen for at barnets lemmer skal bli sittende fast i åpningen. Tykkelsen på madrassen er spesifisert for å sikre at dybden på krybben/vuggen er større enn 500 mm med sengebunnen i laveste stilling, for å minimalisere risikoen for at barnet kan klatre eller falle ut av krybben/vuggen.