Artsen zonder Grenzen

Steun samen met ons Artsen zonder Grenzen

Sinds 1971 zet Artsen zonder Grenzen zich in om mensen in crisisgebieden te helpen. De organisatie gaat daarbij volstrekt neutraal en onpartijdig te werk. Om deze principes te ondersteunen, heeft Stokke ervoor gekozen om samen te werken met deze gerespecteerde organisatie.

Elk kind is belangrijk 

Een gezond en gelukkig kind op de wereld zetten is helemaal niet vanzelfsprekend.  Het is een doel dat ons wereldwijd verbindt. Het idee dat veel moeders en baby's nog steeds geen toegang hebben tot  kwalitatieve medische basiszorg, is moeilijk voor te stellen. In  crisisgebieden met een slechte gezondheidszorg zijn er levens in gevaar. Dat is de harde realiteit.

 DE OORZAAK AANPAKKEN 

Trotse partner van Artsen zonder Grenzen

Het is onze belofte om ouders en kinderen dicht bij elkaar te brengen. Dat is de kern van alles wat we doen.  Daarom hebben we ervoor gekozen om samen te werken met Artsen zonder Grenzen. We gaan projecten steunen waarbij de verbetering van de gezondheid voor moeder en kind in crisisgebieden centraal staat. Stokke heeft in 2021 een donatie gedaan aan de kraamafdeling van het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Khost in Afghanistan.

HONGER BESTRIJDEN. 

Moeder en kind voeden 

Wij hebben hier meer dan genoeg voedsel tot onze beschikking. Toch is ondervoeding wereldwijd één van de meest voorkomende en verwoestende humanitaire problemen. Het is ook een hardnekkig probleem om aan te pakken; voortdurend afstemmen en samenwerken tussen overheden en humanitaire organisaties is daarbij onontbeerlijk. Artsen zonder Grenzen werkt aan duurzame systemen en programma's ter bestrijding van de vreselijke armoede waar gezinnen mee te maken hebben.

MAAK EEN VERSCHIL

Medische noodhulp waar en wanneer deze nodig is

Artsen Zonder Grenzen geeft prioriteit aan het bieden van levensreddende, verloskundige noodhulp bij acute en langdurige humanitaire crises. Daarvoor moet dan wel gekwalificeerd medisch personeel, de juiste medicatie en de benodigde apparatuur voorhanden zijn. Veel landelijke klinieken in arme delen van de wereld zijn alleen beperkt open, hebben te weinig personeel en beschikken niet over een bekwame verloskundige. 

MEER DOEN

Steun samen met ons Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen zet zich elke dag in om wereldwijd medische zorg te bieden aan mensen die deze het hardst nodig hebben.

Bezoek www.artsenzondergrenzen.nl voor meer informatie over hun geweldige werk. Help vandaag nog mee.

Copyright  © Doctors Without Borders