Ethiek & milieu

Stokke

  Ethiek & milieu

  We zijn allemaal bekommerd om het milieu en de effecten van onze activiteiten op het milieu. In de moderne wereld van vandaag is zorg dragen voor kinderen veel meer dan hen veiligheid, comfort en bescherming bieden. Zorg dragen voor onze kinderen betekent eveneens zorg dragen voor de planeet die ze zullen erven. Van bij de start, en met de eerste Tripp Trapp kinderstoel, stelden we alles in het werk om milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare materialen te gebruiken. Ook nu streven we ernaar nieuwe producten te ontwikkelen die u dezelfde verzekering en hetzelfde vertrouwen bieden die u van de Stokke‐producten gewend bent. Ons engagement om voortdurend nieuwe energiebesparende productietechnieken te onderzoeken en te ontwikkelen, brandstofefficiënte verzendingsmogelijkheden en distributiemethodes te vinden zal tegemoetkomen aan onze eisen om de planeet te redden, niet alleen voor onze kinderen, maar voor de komende generaties.

  Duurzaamheid

  Misschien wel het minst besproken en het meest verwaarloosde onderwerp in verband met onze producten en ons milieu engagement is de duurzaamheid. Duurzaamheid wordt dikwijls verwaarloosd omdat het waarschijnlijk het moeilijkste criterium is voor een product. Bij Stokke maken we producten die een leven lang meegaan. Hoge productiewaarden, duurzame en robuuste materialen, flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden staan, samen met het tijdloze ontwerp en de esthetische kwaliteiten wars van mode en modernisme, garant voor de duurzaamheid van al onze producten.

  Transport

  CO2‐uitstoot en brandstofverbruik heeft een dergelijke impact op ons milieu die we ons nu pas echt goed beginnen te begrijpen. Bij Stokke transporteren we alle onze producten via moderne en efficiënte logistieke kanalen. Het systeem is gebaseerd op tussenopslag en het principe van de verplaatsing van zo groot mogelijke volumes tegelijk, waardoor we transportkosten en frequentie kunnen verlagen, de uitstoot kunnen verminderen, het brandstofverbruik beperken en de transitroutes kunnen optimaliseren.

  Bedrijfsbeleid

  Bij Stokke superviseren, controleren en volgen we de materiaalontwikkeling, de productie en de distributie van al onze producten actief op. Van bij de houtteelt en de teelt van organische vezels gebruikt in Tripp Trapp, Sleepi, Care en Keep tot de complexe kunststofonderdelen en aluminiumsoorten gebruikt voor de Xplory. Van de verpakking van elk eindproduct tot de verzending, distributie en de presentatie bij de dealer in uw buurt. Bij elke stap in het ontwerp, de ontwikkeling en de distributie controleren we alleen of is voldaan aan de kwaliteits‐, productie‐ en distributienormen. We stellen alles in het werk om de uitstoot te verminderen het milieu te beschermen.Elke leverancier, zakenpartner en lid van onze waardeketen ondertekenen een gedrag code waarin onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd zodat de juiste procedures worden gevolgd, de juiste werkomstandigheden worden vastgelegd en de juiste betalings‐ en productievoorwaarden duidelijk zijn. Als lid van Ethical Trading Initiative Norway is Stokke een vaandeldrager van het ethisch ondernemen. De organisatie wil ervoor zorgen dat internationale handel geen inbreuken veroorzaakt op de mensenrechten, het arbeidsrecht, de economische ontwikkeling of het milieu. Bovendien omvat ethisch ondernemen voor ons ook een sociale verantwoordelijkheid in de bredere zin door zich uit te spreken tegen illegale en onethische praktijken als corruptie en dierengeweld.

  Een visie, een missie, een doel

  In de moderne wereld van consumptie, afval en het gebruik van grondstoffen zetten we ons in om producten te maken met een hoge meerwaarde. Producten die niet alleen voor u en voor uw kind zijn gemaakt, maar voor de kinderen van uw kinderen en de daaropvolgende generaties. Bij Stokke rusten we niet op onze lauweren. In onze voortdurende speurtocht naar nieuw grenzen in vernieuwing, productie en logistiek, blijven we trouw aan ons engagement voor de veiligheid van uw kind en voor de bescherming en het behoud van het milieu waarin uw kind opgroeit. Dit is niet alleen ons geloof, het is onze visie, onze missie en ons doel. We geloven dat we dit doel kunnen bereiken door met u en met leidinggevende wetenschappers, instellingen en overheden samen te werken. Niet alleen omdat milieubehoud van belang is voor de toekomst van onze kinderen, maar omdat het iets is waar we vandaag iets kunnen aan doen.