Stokke® Extended Warranty dekker ikke slitasje som følge av alminnelig bruk, overlasting av produktet, mindre materialavvik på f.eks. farge, såvel som eksterne innflytelser som sollys, temperatur, luftfuktighet og forurensning.
Skader forårsaket gjennom ulykker, transport, kollisjoner eller uhell og tyveri er ikke dekket av Stokke® Extended Warranty.
Eventuelle skader som følge av bruk av tredjeparts tilleggsutsyr er ikke dekket av Stokke® Extended Warranty.