Skulle du oppleve vanskeligheter med ditt Stokke-produkt, vil vi be deg ta kontakt med forhandleren, der produktet ble kjøpt.
Skulle dette ikke være mulig, vil vi be deg ta kontakt med vår kundeservice her, slik at vårt team kan rådføre deg.
Vi anbefaler at du har følgende opplysninger til hånd, slik at vårt team eller forhandleren kan hjelpe deg på en hurtig og effektiv måte: beskrivelse av problemet, kopi av kjøpskvitteringen, modell, farge og serienummer.