VIKTIG SIKKERHETSKUNNGJØRING

Stokke AS tilbakekaller Stokke® Steps™ Bouncer og Stokke® Steps™ Newborn Set produsert mellom februar 2014 og 21. desember 2018.

Defekt Kunder som har en Stokke Steps høystol sammen med en Stokke Steps Bouncer eller et Newborn Set kan i noen tilfeller oppleve at Bouncer eller Newborn Set ikke låser seg til stolen selv om låseindikatoren blir grønn.

Stokke Steps høystol og Stokke Steps Bouncer brukt hver for seg representerer ingen risiko. Stokke Steps Newborn Set kan kun brukes sammen med stolen.  

Fare Stokke Steps Bouncer/Newborn Set kan i noen tilfeller løsne fra stolen dersom et søsken eller en voksen drar i, eller presser ned hodeenden på produktet. Skulle dette skje, kan dette medføre en fallrisiko for barnet i produktet.

Utbedring Kunder bør umiddelbart slutte å bruke kombinasjonen av Stokke Steps Stol og Bouncer/Newborn Set, og gå til https://reclamations.stokke.com/stepsbouncer  for å sjekke om deres produkt er berørt. Hvis produktet er bekreftet berørt, vennligst fortsett til registrering for å motta instruksjoner om hvordan man får produktet reparert.

Kontakt info Vennligst besøk nettsiden som nevnt over for verifisering av produktet og eventuell registrering, eller gå til www.stokke.com.

Reclamation Portal