Etikk & miljø

Stokke

Etikk & miljø

Vi tenker alle på miljøet og de virkningene våre handlinger har på miljøet. I dagens moderne samfunn betyr det å ta vare på barna våre mye mer enn å gi dem trygghet, komfort og beskyttelse. Å bry seg om barna våre betyr også å bry seg om den planeten de skal arve. Helt fra starten av, og den første Tripp Trapp‐barnestolen, har vi gjort alle anstrengelser og bestrebelser etter å bruke miljøvennlige, bionedbrytbare materialer. Vi fortsetter å strebe etter å skape nyskapende produkter som gir deg den garanti og ro i sjelen som bare Stokkeprodukter kan gi deg. Vårt ønske om å kontinuerlig utvikle og utforske nye energisparende produksjonsteknikker, drivstoffsparende forsendelser og distribusjonsmetoder, vil møte våre krav om å bevare planeten ikke bare for barna våre, men også for videre generasjoner.

Levetid

Det kanskje minst diskuterte og mest forsømte argumentet angående produkter og miljøet er levetiden. Levetid er ofte forsømt, kanskje fordi det er det vanskeligste kriteriet for et produkt å tilfredsstille. Hos Stokke® lager vi produkter som er designet for å vare et helt liv. Høye produksjonsverdier, slitesterke og robuste materialer, fleksibilitet og justeringsmuligheter, sammen med tidløs design og estetiske kvaliteter som går utover grensene for mote, garanterer lang levetid for alle våre produkter.

Transport

CO2‐utslipp og drivstofforbruk har en innvirkning på miljøet som vi først nå begynner å forstå rekkevidden av. Hos Stokke® transporterer vi alle produktene våre gjennom moderne og effektive logistikkanaler. Basert på varehusknutepunkter og prinsippet om å flytte større kvanta av gangen, reduserer vi effektivt transportmengde og frekvens, og reduserer på den måten utslipp, drivstofforbruk og optimerer fraktruter.

Firmaetikk

Hos Stokke® følger og overvåker vi aktivt og nært hvert enkelt aspekt av materialutvikling, produksjon og distribusjon av alle produktene våre. Fra dyrkingen av naturlig tre og organiske fibre brukt i Tripp Trapp®, Sleepi™, Care™, og Keep™, til de mer komplekse plastforbindelsene og aluminiumstypene brukt i Xplory. Fra emballeringen av hvert endelig produkt til forsendelse, distribusjon og presentasjon hos nærmeste forhandler. Ved hvert trinn i design‐, utviklings‐ og distribusjonsprosessen garanterer vi ikke bare at for standarder innen kvalitet, produksjon og sikkerhet  tilfredsstilles, men også at vi fortsetter å gjøre alt som er mulig for å redusere utslipp og beskytte miljøet. Hver leverandør, forretningspartner og medlem av vår dyrebare kjede underskriver en produktkodeavtale som beskriver vårt felles ansvar for å forsikre skikkelig praksis for arbeidsbetingelser, betaling og produksjon. Initiativ for etisk handel (IEH) er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlige instanser. IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel innebærer at bedrifter og andre aktører bidrar til forbedringer når det gjelder arbeidsforhold og miljø i sin eksisterende leverandørkjede. I tillegg betyr etiske forretninger at vi tar på oss et sosialt ansvar i en videre betydning ved å motsette oss ulovlig og uetisk praksis slik som korrupsjon og mishandling av dyr.

En visjon, en misjon, et mål

I den moderne verden med konsum, kast og bekvemmelighet har vi forpliktet oss til å skape produkter med de høyeste verdier. Produkter som er laget ikke bare for deg og barnet ditt, men for dine barns barn, og videre generasjoner. Hos Stokke® setter vi oss ikke ned og slapper av med alt det vi har oppnådd til nå. I vår streben etter å bryte barrierer innen nyskapning, produksjon og logistikkprosesser forplikter vi oss til å garantere sikkerhet for barnet ditt, og til å beskytte og bevare barnets miljø. Dette er ikke bare en oppfatning hos oss på Stokke®, det er vår visjon, vår misjon og vårt mål. Vi tror at sammen med deg, ledende forskere, organisasjoner og regjeringer kan vi oppnå målet vårt. Fordi miljøvern ikke bare er å være opptatt av barnas framtid, men noe vi kan innvirke på i dag.