VIKTIG SIKKERHETSMELDING

Stokke AS informerer om produktoppgradering av Stokke® Tripp Trapp® Newborn Set produsert fra august 2018 til mars 2019. Defekt Ved re-montering av selen til Newborn Set’et etter vask er det risiko for feilmontering av selen. Dette kan føre til at selen kan løsne fra et eller flere av festepunktene. 

Fare Hvis deler av selen løsner fra Newborn Set’et kan dette medføre en fallrisiko for barnet.

Løsning Kunder bør umiddelbart slutte å bruke Tripp Trapp® Newborn Set og gå til https://reclamations.stokke.com/newbornupgrade for å verifisere om deres produkt er berørt. Hvis produktet er berørt, bør kunden registrere produktet på nettsiden for å få instruksjoner om hvordan man får produktet oppgradert. 

Kontaktopplysninger Besøk ovennevnte nettside for verifisering og registrering av ditt produkt, eller gå til www.stokke.com.

Produktreklamasjon