Läkare utan gränser

Hjälp oss att stödja Läkare utan gränser

Sedan 1971 har Läkare utan gränser engagerat sig för att hjälpa människor i nöd, med opartiskhet och neutralitet som ledande principer. Att de valt att omsätta dessa principer i handling ligger till grund för Stokkes beslut att samarbeta med denna respekterade organisation.

Varje barn är viktigt 

Att uppfostra ett lyckligt och friskt barn är inget som någon av oss borde ta för givet.  Det är en uppgift som förenar oss människor världen över. Insikten om att många mödrar och barn saknar tillgång  till god mödravård och barnhälsovård känns ofattbar. Men i verkligheten förhåller det sig så att liv är i fara i länder i  kris eller med undermåliga sjuk- och hälsovårdssystem.

 VI GER VÅRT STÖD 

Stolt samarbetspartner till Läkare utan gränser

Vårt löfte på Stokke® är att hjälpa föräldrar och barn att komma närmare varandra. Det är själva kärnan i allt vi gör.  Det är därför vi har valt att inleda ett samarbete med Läkare utan gränser, för att stödja deras livsavgörande projekt på många områden inom humanitära krisinsatser, vilket inkluderar mödra- och barnhälsovård. 2021 gick Stokkes bidrag till Läkare utan gränser till ett mödavårdssjukhus i Khost i Afghanistan.

KAMPEN MOT SVÄLT. 

Ge näring åt mödrar och barn  

Medan de flesta av oss inte behöver oroa sig för att vi inte ska kunna ställa mat på bordet varje dag är undernäring en av de mest förödande humanitära frågorna globalt. Den är också komplicerad att komma till rätta med och kräver att regeringar och humanitära organisationer kommer överens om kombinerade insatser. Läkare utan gränser bidrar till att utveckla långsiktiga system och program för att avhjälpa den tragiska misär som drabbar familjer.

GÖRA SKILLNAD

Ger sjukvård vid de tidpunkter och på de platser där det gör skillnad

Läkare utan gränser prioriterar att tillhandahålla akut förlossningsvård som räddar liv i akuta och ihållande humanitära kriser. Hjälpen omfattar den kvalificerade medicinska personal, de läkemedel och den utrustning som krävs för att rädda mor och barn. Många landsbygdskliniker i fattiga delar av världen har ofta begränsade öppettider, är underbemannande och saknar kvalificerad förlossningspersonal. 

GÖRA MER

Hjälp oss att stödja Läkare utan gränser

Läkare utan gränser utför ett fantastiskt arbete världen över och även här hemma.

För att läsa mer om de fantastiska insatser de gör och hur du kan stödja dem, besök DoctorsWithoutBorders.org

Copyright  © Doctors Without Borders