VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

Stokke AS återkallar Stokke® Steps™ Bouncer och Stokke® Steps™ Newborn Set producerad mellan februari 2014 och 21 december 2018.

Defekt  Kunder som har en Stokke Steps Chair tillsammans med Stokke Steps Bouncer eller Newborn Set kan under vissa omständigheter erfara att bouncern eller newborn sätet inte fäster ordentligt även om låsindikatorn visar grönt.  

När Stokke Steps-stolen och Stokke Steps bouncer används separat föreligger ingen säkerhetsrisk utan är säkra att använda. Stokke Steps Newborn Set kan endast användas tillsammans med stolen.

Fara  Stokke Steps Bouncer/Newborn Set riskerar att släppa från stolen tex om ett syskon eller förälder lutar sig mot produkten, det kan utgöra en fara för barnet.

Åtgärd  Kunder bör omedelbart upphöra att använda sin Stokke Steps Chair i kombination med Stokke Bouncer/Newborn Set och gå in på https://reclamations.stokke.com/stepsbouncer  för att få reda på om deras produkt är påverkad av återkallelsen eller inte. Om serienummer är ett av de påverkade fortsätter kunden med registreringen för att få information om hur de får produkten reparerad.

Kontaktinformation Vänligen gå in på ovanstående sida för verifiering och eventuell registrering av produkten. Alternativt gå in på www.stokke.com.

Produktreklamation