Kan själv!

Alanna Levine, en erfaren barnläkare och tvåbarnsmor, delar med sig av sina bästa råd för att fostra ett tryggt och självständigt barn som litar på sin egen förmåga. Hemligheten är att du kan börja tidigare än du tror!

TRÄFFA EXPERTEN

Alanna Levin är barnläkare i New York och mamma till Sophie och Charlie. Hon har medverkat i tv och press och uttalat sig både om medicinska nyheter och föräldrafrågor.

Här i Skandinavien har vi en lång tradition av att låta barnen växa upp i en trygg och säker miljö och rent generellt ge dem en hög grad av självständighet. Eftersom Alanna Levines filosofi i så hög grad liknar vår egen, ville vi ställa henne några fördjupande frågor.

Varför är det så viktigt att lära sig att göra saker på egen hand? Att ha självförtroendet och känna att du klarar av att göra saker är avgörande för att du ska växa upp och tro på dig själv som vuxen. Det är det som gör att du vågar ta risker och röra dig utanför din komfortzon. Och visst känns det härligt att åstadkomma något på egen hand?

Du rekommenderar att man börjar lära barn detta tidigt. Kan du ge oss ett exempel på hur man kan börja även med små barn?

Vid sex månaders ålder försöker de flesta barn få tag i föremål eller leksaker som är utom räckhåll. Om du märker att ditt barn vill ha en sak, uppmuntra det att sträcka sig efter och ta det själv. Om du bara ger saken till barnet, går barnet miste om möjligheten att lära sig att det kan nå den själv. Nästa gång är barnet mer benäget att vänta på att du ska ge det saken än att försöka nå den själv. Barnet berövas även glädjen i att upptäcka att det har den förmåga som krävs för att själv skaffa sig saker det vill ha.

X
<p>Dr. Levine holding a baby next to the bed</p>

Vad säger du till föräldrar som saknar tålamod och frestas att ge upp?

Jag råder föräldrar att prova med en liten uppgift först och se hur det går. Resultatet kommer förmodligen att uppmuntra dem att prova samma metod på andra områden i barnets liv.

 
X
Baby having bath with the father

Att lära sig att vara självständig och tro på sin egen förmåga – på vilket sätt hjälper det barnet när det blir större?

Ingen vet hur man gör allt. Genom att i en tidig ålder lära sig att du har förmågan att söka efter och tillägna dig ny information, och att du har tålamodet att försöka tills du lyckas, hjälper barn att växa upp till trygga och kapabla tonåringar och unga vuxna.

 
X
Baby boy and his mother having lunch

Om du fick ge föräldrar ett råd när det gäller att fostra ett tryggt och självständigt barn, vad skulle det vara?

”Att tålamod och uthållighet lönar sig. Om du investerar tiden på ett tidigt stadium, kommer belöningen att bli enorm.”

Barnläkaren Alanna Levine med barnen Sophie och Charlie.