Musikterapi

Av: Monika Overå

Nya Stokke ® MyCarrier ™ är det perfekta sättet att hjälpa dig och ditt barn att hitta rytmen tillsammans. Här på Stokke har vi verkligen tänkt på mycket på hur nyblivna föräldrar knyter an till sina barn och anpassar sig till det nya livet som familj. Vi vet att det tar ett tag att lära känna varandra och att detta sker vid olika tidpunkter och på olika sätt.

Under vår research upptäckte vi att, för många föräldrar världen runt, är musik och rörelse en integrerad del av anknytningen och vardagslivet för allt från tröst av och underhållning för barnen. Vi ville veta mer om musik, rörelse och om att hitta rytmen tillsammans med sitt nyfödda barn och gick raka vägen till experten.

 

 

MusicTherapy_MyCarrier_monika

Den certifierade musikterapeuten Monika Overå är specialiserad på musikpedagogik och verksam i centrala Oslo. Hon har en magisterexamen i musikterapi från Norges musikkhøgskole liksom även en examen i specialpedagogik. Hon arbetar med barn i åldrarna noll till arton år med ett brett spektrum av olika behov. Viktigast av allt, hon har nyligen själv blivit mamma till en liten flicka och vi har turen att få tala med henne om rollen som musiken spelar i både hennes eget och i hennes patienters liv.
 

 

MusicTherapy_MyCarrier_connection

Vad är musikterapi?

Musikterapi är forskningsbaserad och har visat sig vara positiv för hälsan, välbefinnandet och anknytningen. På sjukhuset arbetar Monika med en mängd olika individer som har ett brett spektrum av diagnoser. De träffas antingen i patientens rum eller i musikrummet. Monika har upplevt hur musik kan lindra smärta, skapa utrymme för att uttrycka sig själv och stärka jaget under en period av sjukdom och kamp. Musik binder samman människor. När orden inte räcker till, behöver vi musik!

Vilken är den inneboende kraften hos musik?

Det finns mycket forskning som ger stöd för det sätt som musik påverkar hälsan, som en del av en holistisk approach till hälsa. Det är ett sätt att läka och knyta an.

Vad betyder anknytningen till ditt barn för dig?

Det handlar om att se mitt barn och ta mig tid att fokusera på henne. Jag känner att vi knyter an när vi har ögonkontakt och fysisk kontakt.

Som mamma och en terapeut – hur viktigt är anknytning?

Som mamma och musikterapeut är anknytning själva kärnan i det jag gör. Vi behöver knyta an för att forma en relation i vilken vi kan utforska varandra. Jag upplever att anknytning med varandra och med omgivningen är avgörande. Det är viktigt som förälder att vara närvararande, att hålla utkik efter och känna igen alla små men viktiga tecken på att ditt barn försöker nå fram. Om din uppmärksamhet är splittrad kan du lätt missa dessa.

MusicTherapy_MyCarrier_eyecontact

MusicTherapy_MyCarrier_sing

Många barn lär sig sjunga innan de pratar.

Monika Overå, musikterapeut

Musik och rörelse verkar höra ihop på ett naturligt sätt, bidrar de till utvecklingen?

Ja, de kan hjälpa er att knyta an, men för barnet bidrar de även till koordination, kommunikation, tal och inlärning. Många barn lär sig sjunga innan de pratar. Musik och rörelse är stimulerande och mycket bra för dig. Musik fångar ditt barns uppmärksamhet på ett naturligt sätt.

På vilket sätt är musik och rörelse bra för barn?

Det kan verkligen bidra till att lugna ner dem. Min dotter älskar att bli omkringburen och att bärselen är ett jättebra sätt att göra det på. När hon är trött föredrar hon att sätta inåtvänd och när hon är pigg så vill hon hellre sitta vänd utåt. När vi rör oss tillsammans känner jag hur hon slappnar av.

MusicTherapy_MyCarrier_babies-on-floor

MusicTherapy_MyCarrier_baby-focus

Vad rekommenderar du att nya mammor ska göra för att hitta sin rytm tillsammans med sitt barn?

Jag rekommenderar att du lyssnar, leker och följer ditt barn, delar med dig, är dig själv och visar barnet vem du är – ditt barn vill lära känna dig. Experimentera med ljud och rörelse och ta reda på vad ditt barn gillar eftersom alla barn är olika.

Tips som hjälper dig att komma igång:

* Ta reda på vad ditt barn gillar och börja med det.
* Sjung för ditt barn, det älskar att höra din röst och delta i sången.
* Inkludera pappan och hitta något som ni gillar att sjunga tillsammans som familj.
Hitta på era egna sånger!
* Låt ditt barn inspirera dig.
* Finn din röst, finn din sång, finn din rytm.
* Att njuta av musik och rörelse tillsammans bidrar till att skapa en nära relation och meningsfulla stunder för hela familjen.

För att röra er behöver ni musik och här är de spellistor som Monika rekommenderar:

(Du behöver ett Spotify-konto för att lyssna på spellistan.)

Aktivitet Avkoppling Sömn

 

För produkttillgänglighet, sök på din landsspecifika Stokke.com-webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare.

June 2016