Barns naturliga utveckling

Av: Ute Imhof, barnterapeut och specialist i pediatrisk sjukgymnastik, sjukgymnast för barn.

The-childs-natural-development_01

Det finns mycket att komma ihåg och vara uppmärksam på när det gäller barns utveckling. Som tur är det vissa saker som sker av sig själv.

Ute Imhof är barnterapeut och specialist i pediatrisk sjukgymnastik. Hon är född i Tyskland men bor i Norge där hon har jobbat med barns psykomotoriska utveckling sedan 1987.

– Barnet är utrustat med en inre motorisk klocka som börjar ticka från och med den andra trimestern i mammas mage. Denna trend fortsätter även efter barnets födelse och under hela dess liv, förklarar Ute.

Hon har ett gott råd till alla föräldrar som vill underlätta barnets utveckling.

Skapa god interaktion med barnet genom närhet, tillit och ögonkontakt. Ge ditt barn massor av tid när det lär sig något nytt. Hurra och var glad, men inte i förväg. Tänk inte "gå" när barnet kan ställa sig upp. Låt ditt barn utforska och hitta sin egen balans. Sedan brukar resten gå av sig själv, säger hon.

Innan du läser vidare, är det viktigt att observera att inget barn är det andra likt och att utvecklingen varierar från barn till barn. Med detta som utgångspunkt har vi skapat en lista över de största motoriska milstolparna som barn lär sig på egen hand innan de kan gå.

Runt tre månader:
Symmetri och stabilitet

Vid tre månader kan barnet hitta sin symmetriska mittpunkt. Det kan flytta sitt huvud till vänster och höger samtidigt som kroppen är stilla. Barnet lär sig även lyfta sina ben. Ditt barn behärskar enkla greppövningar och rör vid ditt ansikte när du håller det nära dig.

The-childs-natural-development_02

The-childs-natural-development_03

Runt 6 månader:
Från rygg till mage

Vid sex månaders ålder lär sig barnet att vända sig från rygg till mage helt på egen hand.. Och det lär sig att suga på sina tår. Detta är en viktig milstolpe som säger mycket om rörligheten i barnets ryggrad.

Runt 7 månader: 
Rörelse

Strax efter det att barnet har lärt sig att vända sig från rygg till mage vid sex månader, lär det sig att lyfta upp sin egen vikt med raka armar när det ligger på mage. Snart lyckas det skjuta kroppen framåt, bakåt och runt den egna axeln.

The-childs-natural-development_04

The-childs-natural-development_05

Runt 8 månader: 
"Vaggande barnet"

Vid sju till åtta månader börjar det hända stora saker i barnets liv. Det placerar knäna mot golvet, skjuter ifrån och drar sig upp på alla fyra. Detta kallas vaggande barnet. Barnet står där och vaggar fram och tillbaka och en ny värld öppnar sig för det. Parallellt med detta lär sig barnet att ta sig från liggande sidoläge till sittande, helt på egen hand.

Runt 8 till 9 månader: 
Krypa

När ditt barn har hittat balansen på alla fyra, vilket sker vid runt åtta månader, kommer det snart på hur man gör för att krypa. Därifrån dröjer det inte länge innan det också lär sig att resa sig. Först ställer det sig på knäna och sedan på två ben med något tryggt att luta sig mot. Det förflyttar sig sidledes innan det äntligen släpper taget. I denna fas är det viktigt att ge barnet all tid det behöver. Ha tålamod. Håll barnet sysselsatt med att utforska omvärlden och lära sig nya färdigheter.

The-childs-natural-development_06

 

ute-imhof.squarespace.com

 

Få fler expertråd här

 

För produkttillgänglighet, sök på din landsspecifika Stokke.com-webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare.

 

 

October 2016