När allt kommer omkring vill vi alla ha samma sak:

glada, friska barn som växer upp till omtänksamma, trygga vuxna. 

 
X
Barn som bakar

Med självförtroende är allt möjligt!

 

Från närhet kommer samhörighet 

Vi på Stokke utvecklar produkter som är designade så att du ska komma närmare din baby. När du sitter med ditt barn vid matbordet eller när ni utforskar världen tillsammans skapar närheten samhörighet – ni har ögonkontakt, interagerar och knyter band. Du visar dina barn att du ser dem, lyssnar på dem och förstår dem. Det ger barnen den känsla av säkerhet de behöver för att känna sig trygga, förstådda och älskade. 

Man som sjunger för en baby

Från samhörighet kommer självförtroende 

När barn känner nära samhörighet med föräldern, skapar känslan av trygghet en möjlighet för barnet att utvecklas utanför sin egen trygghetszon. Det gör att barnet kan ge efter för sin naturliga nyfikenhet, utforska och lära sig genom lek och rörelsefrihet. Barn som känner sig trygga är inte rädda för att prova nya saker, i vetskapen om att du finns där om de behöver dig. Det är genom att pröva och göra om som barnets självförtroende växer. 

Barn som äter lunch

Med självförtroende är allt möjligt 

Självförtroende är en av de bästa gåvor en förälder kan ge sitt barn. Barn som växer upp med tilltro till sina egna förmågor är orädda och redo att möta de hinder livet för med sig. De känner sig fria att följa sina passioner. De tror på sina drömmar, stora som små, och har modet att försöka förverkliga dem, oavsett vad andra tycker. 

En flicka som ritar