Hållbarhet Ett framtidsinriktat perspektiv

Omvandla omvårdnad till handling

Utvecklas mot en bättre framtid
Att ta hand om våra barn innebär mer än att erbjuda trygghet, komfort och skydd. Det innebär även att vårda den planet de kommer att ärva. På Stokke tillämpar vi detta i praktiken. 

Miljön
Miljön
Våra material, såsom certifierat trä från ansvarsfulla källor, väljs med omsorg för att säkerställa att de har en lägre miljöpåverkan. 
Medarbetare och arbetsplats
Medarbetare och arbetsplats
Vi strävar efter att säkerställa rättvisa rutiner och arbetsvillkor i varje steg av vår leveranskedja.
Hållbarhet bortom klimatet
Vi gör vårt för att göra bättre
I en värld med en växande befolkning är barns välbefinnande avgörande för att säkerställa hållbara samhällen. Därför gör vi vad vi kan för att vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla. 
Omvårdnad om barnen är att ta hand om planeten
Barnets utveckling
Att vara liten är en ganska stor sak
De första levnadsåren lägger grunden till allt som ska komma. Vi är ett varumärke som tar ställning för barnen och vi tror att de första åren är viktiga – barn med självförtroende blir självsäkra vuxna.
Att vara liten är en ganska stor sak
Självsäkra barn för en bättre värld
Med anknytning, trygghet och lusten till att upptäcka som vår grund uppmuntrar vi föräldrar och andra som vårdar barn att utnyttja de möjligheter de har att hjälpa barnen att utvecklas och växa upp med ett sunt självförtroende.