Etik kurallar ve çevre

Stokke

  Etik kurallar ve çevre

  Hepimiz çevreye ve eylemlerimizin onu nasıl etkilediğine önem veririz. Bugünün modern dünyasında çocuklarımıza önem veriyor olmamız onların güvenliği, rahatı ve korunmasını sağlamaktan daha fazlasını gerektirir. Çocuklarımızı sevmek demek aynı zamanda onlara miras bırakacağımız gezegeni de sevmek anlamına gelir. Şirketin geçmişi boyunca, çevre dostu ve biyolojik olarak ayrıştırılabilir malzemeler kullanmak için elimizden gelen gayret ve çabayı gösterdik. Sizlere sadece Stokke ürünlerinin sunacağı güven ve iç huzuru sağlayan yenilikçi ürünler üretmek için çaba göstermeye devam ediyoruz. Ayrıca yeni enerji tasarrufu sağlayan üretim teknikleri, yakıt tasarrufu sağlayan gönderim yöntemleri ve dağıtım yöntemleri geliştirmek ve bulmak için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Bu sadece çocuklarımız için değil, gelecek nesiller için de gezegenimizin korunmasına katkı sağlayacak.

  Uzun Ömürlülük

  Bir ürünün çevresel etkisi ile ilgili olarak en az tartışılan konu muhtemelen uzun ömürlüktür. Bunun nedeni bunun tüm ürünlerde elde edilmesi en zor olan özelliklerden biri olmasıdır. Stokke'de yaşam boyu kalıcı olacak şekilde tasarlanan ürünler geliştiriyoruz. Zamansız tasarımla bir araya gelen yüksek üretim standartları, sağlam ve dayanıklı malzemeler, esneklik ve ayar seçenekleri tüm ürünlerimizin uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.

  Taşıma

  CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi çevremizi daha yeni yeni anlamaya başladığımız şekillerde etkilemektedir. Stokke'de tüm ürünlerimizi modern ve etkili lojistik kanalları aracılığıyla taşıyoruz. Dağıtım merkezleri ve tek seferde büyük stok hacimleri taşınması prensibine dayalı olarak, taşıma bedeli ve sıklıklarını aktif olarak azaltıyor, böylece emisyonları da azaltıyoruz.

  Kurumsal etik

  Stokke'de tüm ürünlerimizde kullanılan hammaddelerin geliştirme, üretim ve dağıtım süreçlerini her açıdan aktif olarak denetliyoruz. Değer zincirimizin bir parçası olan tüm tedarikçi, iş ortağı ve üye doğru çalışma koşullarının, ücretlerin ve üretim yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla ortak sorumluluklarımızı özetleyen bir mesleki ahlak kuralları sözleşmesi imzalamaktadır. Norveç Etik Ticaret Girişiminin bir üyesi olan Stokke etik ticari uygulamaları bir savunucusudur.

  Bir vizyon, bir misyon, bir hedef

  Kendimizi sadece siz ve çocuğunuz için değil, çocuklarınızın çocukları ve gelecek nesiller için de tasarlanmış olan yüksek kalitede ürünler üretmeye adadık. İnovasyon, üretim ve lojistik süreçlerinde engelleri sürekli olarak aşmaya çalışarak, çocuğunuzun güvenliğini sağlamak ve çocuğunuzun ortamını korumak ve devam ettirmek konusundaki bağlılığımızı güvence altına alıyoruz. Bu, Stokke'de bizler için sadece inanılan bir şey değil, bir vizyon, misyon ve hedeftir. .

  Sizlerle, önde gelen bilim adamları, kuruluşlar ve hükumetlerle birlikte çalışarak hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz.