Çalışanlar ve Çalışma Yerleri – sözümüz

Stokke çalışanları: misyon ve değerler

Çalışanlarımızın sağlığına ve refahına öncelik veririz ve kapsayıcı ve eşitlikçi bir çalışma yeri oluşturmak için çaba gösteririz. Stokke, tedarik zincirimizin sosyal etkimizde önemli bir rol oynadığının farkındadır.

Çevreye özen gösteren çalışanlar

Çalışanlara odaklanma

Sağlıklı, çeşitli ve eşitlikçi bir çalışma yeri yaratmak

Sağlık ve güvenlik en büyük öneme sahiptir: Tüm çalışanlarımızın zihinsel ve fiziksel sağlığını destekliyoruz. Çeşitlilik içeren, eşitlikçi ve kapsayıcı bir çalışma yerinin daha iyi paylaşılan bir gelecek yaratmamızı sağladığına inanıyoruz.

  • Çalışanlar ve Çalışma Yerleri
  • Çalışanlar ve Çalışma Yerleri

Çalışanlara odaklanma

Farklılıklar daha iyiye ulaştırır

Amacımız, bağlılığı ve güveni geliştiren ve yetenekli ve motivasyonlu çalışanları cezbeden ve teşvik eden bir kurumsal kültür geliştiren, arzulanan bir çalışma yeri yaratmaktır.

44 Uyruktan Çalışan

Kimseyi geride bırakmadan: Tüm çalışanlarımızın potansiyeline değer veriyor ve çeşitliliği takdir ediyoruz.

39 Ortalama yaş

Tüm çalışanlarımıza büyümeleri ve gelişmeleri için eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyoruz.

Cinsiyet dengesi

İş gücümüzün cinsiyet dağılımını dengeleme çabalarımızda başarılı olduk: %59 kadın, %41 erkek

X
Çalışanlar ve Çalışma Yerleri
Çalışanlar ve Çalışma Yerleri
Tedarik zinciri
Her adımda adil uygulama

Tedarik zincirimizde çevresel standartların belirlenmesine büyük önem veriyoruz. İş stratejimiz ve operasyonlarımız sosyal, çevresel, etik ve insan haklarıyla ilgili hususları bir araya getirmektedir.

People and Workplace