Miljön

Att ta hand om barnen är att ta hand om planeten

Vi strävar efter att skapa innovativa produkter av hög kvalitet i en ansvarsfull affärsmiljö för att bidra till att bevara vår planet för våra barn och kommande generationer.

Miljön


Steg vi har tagit i rätt riktning


I en värld med en växande befolkning är barns välbefinnande avgörande för att säkerställa hållbara samhällen. Därför gör vi vad vi kan för att vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla. Det är något vi ständigt jobbar med, men vår övergripande hållbarhetsstrategi har som mål att göra Stokke till det självklara valet för föräldrar som vill se förändring.


Sedan 2020 har hållbarhet varit ett av våra tre kärnvärden, som syftar till att ha en betydande inverkan på barn och familjer samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan. Vår hållbarhetsstrategi bygger på fem av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:s).

Viktiga utvecklingar 2022

  • Uppmätta koldioxidutsläpp från all verksamhet

  • Fastställda utsläppsminskningsmål

  • Bedömd spårbarhet i träförsörjningskedjan

  • Skapat en policy för ansvarsfullt affärsbeteende

  • Påbörjade Stokkes hållbarhetsstrategiutbildningar

Miljön

Vår designfilosofi

Design och funktion som växer med barnet

De mest hållbara produkterna är de du inte behöver byta ut. Därför använder vi högkvalitativa och hållbara material, kombinerat med funktioner som växer med barnet och tidlös design.

Miljöbild

Vårt huvudmaterial är hållbart och förnybart: Trä står för 46 % av våra material och vi använder det för att tillverka högkvalitativa och hållbara barnmöbler med tidlös design. Baserat på detta så håller våra produkter under en lång tid och några av våra produkter har använts i årtionden. För att ytterligare förlänga livslängden på våra produkter erbjuder vi reparationstjänster för barnvagnar i många länder och arbetar på att utöka denna tjänst till andra produktkategorier. 2022 testade vi vår första hyrmodell av Tripp Trapp®-tillbehör i Tyskland kallad Stokke Start.

Våra designriktlinjer
minska och förbättra material
Minska och förbättra material
Vi använder återvunnet, återvinningsbart, förnybart och biobaserat material samtidigt som vi minskar vikt och avfall för att skapa mindre utsläpp.
Design för hela livscykeln
Design för hela livscykeln
Vi minskar mängden material för att förbättra återvinningen och göra det enklare för produkter att repareras eller renoveras.
Överväg certifieringssystem
Överväg certifieringssystem
Certifieringar ger fördelar och förenklar kommunikationen genom att följa internationellt erkända standarder.
Var det tillverkas är viktigt
Var det tillverkas är viktigt
Korta leveranskedjor och den typ av energi som används lokalt under produktionen minskar utsläppen.
Optimera förpackningar
Optimera förpackningar
Optimera förpackningar med låg utsläppspåverkan och undvik onödig användning av material och utrymme under transport.
Vad är den gjord av?
Våra material
Vad vi gör
Mål
Goals & Targets