Brand insights, news and products​

Stokke Newsroom​

Explore our newsroom to find our latest company and product news, as well as key facts about our company.

Stokke Newsroom​

What are you looking for?​

More from the Newsroom
Find out more about Stokke & our products

Förbli nära källan

Tripp Trapp® tillverkas i Europa, nära de stora skogar där bokar och ekar har vuxit i överflöd under flera sekler.

Vår filosofi

Alla våra produkter har ett gemensamt syfte: att stimulera barnets utveckling och stärka relationen mellan förälder och barn.