What are you looking for?​

More from the Newsroom
 
Find out more about Stokke & our products

Förbli nära källan

Tripp Trapp® tillverkas i Europa, nära de stora skogar där bokar och ekar har vuxit i överflöd under flera sekler.

Vår filosofi

Alla våra produkter har ett gemensamt syfte: att stimulera barnets utveckling och stärka relationen mellan förälder och barn.