Sustainability: Our beliefs in a future-first perspective
Hållbarhet
Ett framtidsinriktat perspektiv

Omvandla omvårdnad till handling

Utvecklas mot en bättre framtid
Att ta hand om våra barn innebär mer än att erbjuda trygghet, komfort och skydd. Det innebär även att vårda den planet de kommer att ärva. På Stokke tillämpar vi detta i praktiken. 
Hållbarhet bortom klimatet
Vi gör vårt för att göra bättre
I en värld med en växande befolkning är barns välbefinnande avgörande för att säkerställa hållbara samhällen. Därför gör vi vad vi kan för att vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla. 
Omvårdnad om barnen är att ta hand om planeten
Barnets utveckling
Att vara liten är en ganska stor sak
De första levnadsåren lägger grunden till allt som ska komma. Vi är ett varumärke som tar ställning för barnen och vi tror att de första åren är viktiga – barn med självförtroende blir självsäkra vuxna.
Att vara liten är en ganska stor sak
Självsäkra barn för en bättre värld
Med anknytning, trygghet och lusten till att upptäcka som vår grund uppmuntrar vi föräldrar och andra som vårdar barn att utnyttja de möjligheter de har att hjälpa barnen att utvecklas och växa upp med ett sunt självförtroende. 

Miljön

Att ta hand om barnen är att ta hand om planeten

Vi strävar efter att skapa innovativa produkter av hög kvalitet i en ansvarsfull affärsmiljö för att bidra till att bevara vår planet för våra barn och kommande generationer.

  • Environment
  • Environment

Medarbetarfokus

Stokkes medarbetare: uppdrag och värderingar

Vi strävar efter att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för alla våra medarbetare och är medvetna om att vår leveranskedja spelar en avgörande roll i vår sociala påverkan.

  • Medarbetare och arbetsplats
  • Medarbetare och arbetsplats

Hållbarhetsstrategi och löfte

FN:s mål för hållbar utveckling

4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet

FN:s mål för hållbar utveckling

12 Hållbar konsumtion och produktion

13 Bekämpa klimatförändringarna 15.2 Främja hållbart skogsbruk

FN:s mål för hållbar utveckling

8.8 Främja trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare