Van de Stokke® verlengde garantie zijn uitgesloten problemen die veroorzaakt zijn door normaal gebruik van het product – “slijtage”, overbelasting van het product, kleine variaties in het materiaal zoals kleurverschillen en extreme invloeden door externe factoren, zoals zonlicht, temperatuur, vochtigheid en milieuvervuiling.
Schade veroorzaakt door ongelukken, vervoer, botsingen, verkeerd gebruik en ook diefstal wordt niet gedekt door de Stokke® extra garantie.
Indien het product is uitgerust met accessoires die geen onderdeel uitmaken van het assortiment en de collectie van Stokke®, zal daardoor veroorzaakte gevolgschade niet gedekt worden door de Stokke® verlengde garantie.