Mensen en werkplekken – onze belofte

De mensen van Stokke: missie en waarden

We geven de gezondheid en het welzijn van onze werknemers de hoogste prioriteit en streven naar een inclusieve en eerlijke werkplek. Stokke beseft dat onze toeleveringsketen een cruciale rol speelt in onze maatschappelijke impact.

Mensen voor het milieu

Focus op medewerkers

Een gezonde, diverse en gelijke werkplek creëren

Gezondheid en veiligheid zijn van het grootste belang: We stimuleren de geestelijke en lichamelijke gezondheid van al onze medewerkers. Wij geloven dat we door een diverse, eerlijke en inclusieve werkplek een betere gezamenlijke toekomst kunnen creëren.

  • Mensen en werkplekken
  • Mensen en werkplekken

Focus op medewerkers

Anders maakt beter

Ons doel is om een aantrekkelijke werkplek te creëren waar betrokkenheid en vertrouwen worden gestimuleerd en waar een bedrijfscultuur wordt gecultiveerd die kundige en gemotiveerde medewerkers aantrekt en koestert.

44 nationaliteiten

Niemand achterstellen: We hebben oog voor het potentieel van al onze medewerkers en hechten waarde aan diversiteit.

39 gemiddelde leeftijd

We willen al onze medewerkers gelijke kansen bieden om door te groeien en zich te ontwikkelen.

Evenwicht tussen genders

We hebben met succes de gendersamenstelling van ons personeelsbestand in balans weten te brengen: 59% vrouwen, 41% mannen

X
Mensen en werkplekken
Mensen en werkplekken
De toeleveringsketen
Eerlijk bij elke stap

We leggen sterk de nadruk op het vaststellen van milieunormen binnen onze toeleveringsketen. In onze bedrijfsstrategie en -activiteiten worden factoren zoals maatschappij, milieu, ethiek en mensenrechten meegewogen.

People and Workplace