Medarbeidere og arbeidsforhold – vårt løfte

Stokkes medarbeidere, mål og verdier

Vi prioriterer helsen og velværet til våre medarbeidere, og streber etter å skape en inkluderende og rettferdig arbeidsplass. Stokke erkjenner at forsyningskjeden vår spiller en avgjørende rolle for vår innflytelse på samfunnet.

Mennesker for miljøet

Fokus på våre medarbeidere

Skape en sunn, mangfoldig og likeverdig arbeidsplass

Helse og sikkerhet er svært viktig: Vi støtter og fremmer den mentale og fysiske helsen til alle våre medarbeidere. Vi mener at en mangfoldig, rettferdig og inkluderende arbeidsplass gjør oss i stand til å skape en bedre felles fremtid.

  • Medarbeidere og arbeidsforhold
  • Medarbeidere og arbeidsforhold

Fokus på våre medarbeidere

Mangfold gjør oss bedre

Målet vårt er å skape en attraktiv arbeidsplass som fremmer engasjement og tillit, og dyrker en bedriftskultur som tiltrekker seg og ivaretar dyktige og motiverte medarbeidere.

44 Nasjonaliteter

Ingen blir etterlatt: Vi verdsetter alle våre medarbeidere sitt potensial og setter pris på mangfold.

39 Gjennomsnittsalder

Vi har som mål å tilby alle våre ansatte like muligheter til å vokse og utvikle seg.

Kjønnsfordeling

Vi har lyktes i vår innsats for å balansere kjønnssammensetningen i arbeidsstyrken vår: 59 % kvinner, 41 % menn

X
Medarbeidere og arbeidsforhold
Medarbeidere og arbeidsforhold
Forsyningskjeden
Rettferdig praksis i alle ledd

Vi legger betydelig vekt på å etablere miljøstandarder innenfor vår forsyningskjede. Vår forretningsstrategi og drift integrerer sosiale, miljømessige, etiske og menneskerettsmessige hensyn.

People and Workplace