Sustainability: Our beliefs in a future-first perspective
Bærekraft
Et fremtiden-først perspektiv

Fra å bry seg, til å handle

Vekst i retning en bedre fremtid
Når vi bryr oss om barna våre innebærer det mer enn å tilby dem trygghet, komfort og beskyttelse. Det innebærer at vi også må bry oss om planeten de skal arve. Hos Stokke bryr vi oss, og vi handler deretter. 
Bærekraft mer enn klima
Vi påtar oss vårt ansvar for å gjøre det bedre
I en verden med en voksende befolkning er barnas velvære medvirkende til å sikre bærekraftige samfunn. Derfor gjør vi det vi kan for å være sosialt og miljømessig ansvarlige. 
Hvordan det å bry seg om barn er å bry seg om planeten
Barns utvikling
Å være liten er en ganske stor sak
De første årene av livet legger grunnlaget for alt som kommer. Som et merke som taler barns sak, har vi stor tro på disse årene - vi mener at selvsikre barn blir til selvsikre voksne.
Å være liten er en ganske stor sak
Selvsikre barn for en bedre verden
Med tilknytning, trygghet og utforskning som grunnmur, oppfordrer vi foreldre og omsorgspersoner til å utnytte mulighetene de har for å hjelpe barna sine med å utvikle seg og vokse opp med selvtillit. 

Miljøet

Å ta vare på barna, betyr å ta vare på planeten

Vi anerkjenner vår rolle i å gjøre verden til et bedre sted, og at våre handlinger kan utgjøre en reell forskjell. Vi vil fortsette å prioritere bærekraft for å skape en bærekraftig fremtid for alle.

  • Environment
  • Environment

Fokus på våre medarbeidere

Stokkes medarbeidere, mål og verdier

Vi streber etter å skape en trygg og sunn arbeidsplass for alle våre ansatte, og anerkjenner at forsyningskjeden vår spiller en avgjørende rolle i vår samfunnspåvirkning.

  • Medarbeidere og arbeidsforhold
  • Medarbeidere og arbeidsforhold

Bærekraftstrategi og løfte

FNs bærekraftsmål

4.2 Tilgang til god og tidlig omsorg

FNs bærekraftsmål

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

13 Stoppe klimaendringene 15.2 Bærekraftig forvaltning av all slags skog

FNs bærekraftsmål

8.8 Fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere