"Ja, det finnes to høydestiller på Stokke® Home™ sengen. Vi anbefaler å bruke det høyeste stillet når barnet er i alderen 0-6 måneder, det vil da være 40,3 cm mellom madrassbunn og gulv. Det laveste stillet anbefaler vi å bruke når barnet er i alderen 6 måneder til 5 år, og det vil her være 17 cm mellom madrassbunn og gulv. "