For å rengjøre Stokke Home Bed vask den med en myk, fuktig klut (ikke våt), tørk så over med en tørr klut helt til det er helt tørt. Bruk ikke microfiber klut eller vaskemiddel, da dette kan skade materialet.