Ja. Du kan plassere de to krybbene mot hver side av sengen med et mellomrom mellom krybbene. Vær oppmerksom på at dette kun kan gjøres så lenge barnet er lite nok for Stokke Home Cradle. Så snart barnet vokser ut av krybben, anbefaler vi på det sterkeste et barn per seng.