For å unngå noen form form farlige åpninger mellom Stokke® Home™ Changer og rillene på sengen, har sideposisjonen blitt ansett og godkjent som den sikreste posisjonen. Du vet at Stokke® Home™ Changer er festet skikkelig når den klikker på plass.