Dimensjonene og vekten på Stokke® Home™ Changer i pakningen er:

Dimensjonene i montert tilstand, er som følger: