For å holde din Stokke® Home™ Dresser ren, vask den med en myk, fuktig (ikke våt) klut. Tørk deretter over med en tørr klut helt til den er helt tørr. Ikke bruk microfiber kluter eller vaskemidler, da dette kan skade produktet. Fargen kan endre seg dersom produktet er eksponert for sollys.