Tilsvarende Stokke Xplory og Crusi, har Trailz tre foreldrevendte og to fremovervendte posisjoner.