Vi anbefaler et lufttrykk på 0,7 bar/10,2 psi. Selve hjulet er utviklet for å kunne tåle et maksimum lufttrykk på 2,4 bar/35 psi. Bruk kun en manuell pumpe for å fylle luft i hjulene.

Ved bruk av kompressor kan slangen/kanten briste. For en mer komfortabel trilletur anbefaler vi et høyere lufttrykk når vognen trilles i bymiljø på jevnt underlag.

Når den trilles i terreng anbefaler vi et lavere lufttrykk for en mykere trilletur, som da også vil gjøre vognen enklere å manøvrere.