Alle Stokke® produkter vokser med barnet og er laget med henblikk på å vare I lang tid. Stokke® prøver derfor alltid å se til at alle nye produkter passer til den eksisterende kolleksjonen. Det er ikke alltid at dette er teknisk mulig. Sittedelen til V3 Stokke® Xplory® barnevognen (lansert i 2010) ble endret slik at de nye tekstilene dekker alle flatene. Dette betyr dessverre at de nye V3 tekstilene ikke passer til tidligere modeller av Xplory® sittedelen. Hele V3 Xplory® sittedelen (med tekstiler) vil derimot uten videre passe til understellet til den tidligere modellen.