Det finnes ingen planer om en tvillingutgave av Stokke® Xplory® barnevogna. Den unike konstruksjonen på Xplory® understellet egner seg ikke for dette.