Uppfostra små resenärer som tror på sig själva

Äventyret väntar!

Att hjälpa ditt barn bli självständigt på resan ökar inte bara självförtroendet utan främjar även barnets utveckling. Här är några bra tips på hur du hjälper ditt barn att bli en trygg och självständig resenär och bidrar till barnets utveckling och självkänsla.


  1. Gör en lista och gå igenom den två gånger

Börja med att göra en checklista som de kan följa. Det hjälper inte bara ditt barn att förbereda sig mentalt för det som kommer, utan ger också en känsla av kontroll. Låt barnen göra vissa val kring vad ni ska göra på semestern. När barn får möjlighet att fatta åldersanpassade beslut utvecklar de viktiga livsfärdigheter, som problemlösning och kritiskt tänkande, som stärker deras självförtroende och ger dem kraft och förmåga att möta utmaningar.

  1. Packa väskan

När du flyger eller reser med barn kan du ge dina små utforskare en resväska som bara är deras – kanske en väska med hjul som de kan dra, åka på och ta hand om själva. Det är inte bara en resväska för barn, det är en rolig reskamrat som gör det lättare för ditt barn att ta ansvar för sina egna saker.

Låt barnen packa så mycket som möjligt på egen hand. På så sätt kan ditt barn börja tänka på resan och tillägna sig viktiga planeringsfärdigheter. De kommer själva att upptäcka att om man packar ner mer än man behöver blir resväskan tyngre, vilket gör att de behöver prioritera vad de ska ta med sig. Detta i sin tur främjar förmågan att organisera och fatta beslut.

  1. Gör dig redo inför resan!

Berätta för dina barn om ni ska resa med flyg, tåg eller båt, så att de vet vad de kan förvänta sig. För många barn är det första gången de använder dessa speciella transportmedel. När du berättar vad som ska hända blir de glada och det tar bort en del av rädslan inför upplevelsen. Det kan också hjälpa dem att förstå vad som förväntas när det gäller beteende och säkerhet på resan.

Genom att involvera barnen i förberedelserna får du dem att bli delaktiga. Uppmuntra dem att ”forska” och planera sådant som överensstämmer med deras intressen. Läs reseböcker tillsammans, besök webbplatser eller titta på YouTube-videor om destinationen. Planering gynnar barnens utveckling genom att det främjar förmågan att organisera och fatta beslut.

  1. Utforska olika alternativ

Ge de yngre barnen alternativ utöver de bestämda planerna. Om du har äldre barn eller tonåringar kan du be dem att göra research på nätet för att hitta aktiviteter som är spännande eller utmanande för dem. Att prova nya saker är ett fantastiskt sätt att skapa självförtroende – även om de misslyckas – så länge de lär sig något!

Delegera ansvar längs vägen. Även små barn kan vara ”ansvariga” för att välja sina favoritsnacks, läsa böcker eller något annat som de tycker är viktigt för resan.

  1. Skaffa dig ett globalt synsätt

Innan du reser till ett annat land bör du lära dig några grundläggande fraser på det lokala språket. Att lära sig några fraser på ett främmande språk kan vara otroligt bra för barn. Det introducerar dem inte bara för mångfalden i olika kulturer utan förbättrar även deras kognitiva utveckling. Det förbättrar deras kommunikationsförmåga, stärker deras problemlösningsförmåga och uppmuntrar till en mer öppen och inkluderande världsbild. Dessutom lägger det grunden för enklare språkinlärning i framtiden, vidgar deras vyer och ger dem en värdefull färdighet som de har nytta av hela livet.

  1. Slutligen – glöm perfektion

Alla som någon gång har rest med barn vet att det kommer att uppstå lite problem längs vägen. Försök att bara följa med i det som händer och fokusera på det roliga. Kom ihåg – det är inte resmålet som är det viktiga, utan själva resan. Vi hoppas att vi har inspirerat dig att ge dig ut på nästa äventyr! När allt kommer omkring är din resa ett utmärkt tillfälle att introducera dina barn för världen runt omkring dem, hjälpa dem att utveckla en livslång kärlek till resor och, viktigast av allt, att njuta av tiden tillsammans med dig!


Trevlig resa!