Säkerhets- och återkallelseinformation

För oss på Stokke kommer säkerheten och välmåendet hos de barn som använder våra produkter alltid i första rummet. För att säkerställa att vi lever upp till detta åtagande testar och förbättrar vi våra produkter fortlöpande. Men tillverknings- och designfel kan dessvärre ändå inträffa.

I menyn på sidan kan du se om det finns några aktuella meddelanden eller återkallelser från Stokke. Om du har några frågor om en nyligen eller tidigare återkallad produkt, kontakta vårt kundtjänstteam för ytterligare information eller assistans.