Säkerhets- och återkallelse information

Kundtjänst

Säkerhets- och återkallelse information

För oss på Stokke kommer säkerheten och välmåendet hos de barn som använder våra produkter alltid i första rummet. För att säkerställa att vi lever upp till detta åtagande testar och förbättrar vi våra produkter fortlöpande. Men tillverknings- och designfel kan dessvärre ändå inträffa.

I menyn på sidan kan du se om det finns några aktuella meddelanden eller återkallelser från Stokke. Om du har några frågor om en nyligen eller tidigare återkallad produkt, kontakta vårt kundtjänstteam för ytterligare information eller assistans.

Stokke® Steps™ Bouncer and Stokke® Steps™ Newborn Set Update

Stokke® Steps™ Bouncer and Stokke® Steps™ Newborn Update

 

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

Stokke AS återkallar Stokke® Steps™ Bouncer och Stokke® Steps™ Newborn Set producerad mellan februari 2014 och 21 december 2018. Läs mer 

 


 

Stokke® Tripp Trapp® Newborn Set Update

Stokke® Tripp Trapp™ Newborn Set Update

 

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

Stokke AS tillkännager produktuppgraderingen av Stokke® Tripp Trapp™ Newborn Set producerad mellan augusti 2018 och mars 2019. Läs mer

 


 

Stokke® Trailz™-uppdatering

September 2019

I december 2014 lät Stokke återkalla Stokke® Trailz™-chassin. Vid denna tidpunkt hade ett begränsat antal kunder rapporterat att leden på handtaget på Stokke® Trailz™ kunde gå sönder vid användning vilket potentiellt kunde medföra en fallrisk. Några personskador till följd av detta problem har dock aldrig rapporterats.

De aktuella chassina byttes ut vinter 2014/2015. Sedan dess har inga ytterligare rapporter inkommit. Skulle du fortfarande äga ett Stokke® Trailz™ -chassi tillverkat före december 2014 ber vi dig kontakta din lokala återförsäljare.

Kom ihåg att registrera din Stokke® Trailz™ i vår databas för utökad garanti på Stokke.com.

Utöver andra fördelar ger din registrering oss möjlighet att vid behov skicka dig viktiga säkerhetsuppdateringar.