Etik och miljö

Stokke

  Etik och miljö


  Vi bryr oss alla om miljön och hur det vi gör påverkar den. I dagens moderna värld betyder omtanken om våra barn så mycket mer än att skapa säkerhet, komfort och skydd. Den innebär även att vi måste ta hand om jorden de en dag ska få ärva. Under företagets hela historia har vi strävat efter att använda miljövänliga och nedbrytbara material. Vi fortsätter att sträva efter att skapa innovativa produkter som ger dig den trygghetskänsla som bara Stokkes produkter kan ge dig. Vi utvecklar och utforskar hela tiden nya energisnåla tillverkningstekniker, bränsleeffektiva transporter och distributionsmetoder. På det viset hjälper vi vår planet, inte bara för våra barn men för många kommande generationer.


  Livslängd
  Det som diskuteras allra minst i samband med miljörelaterade tillverkningsfrågor är produktens livslängd. Detta kan bero på att detta är en av de aspekter som är svårast att uppnå i en produkt. På Stokke tillverkar vi produkter som varar en hel livstid. Höga produktionskrav, hållbara och solida material, flexibilitet och möjligheter att anpassa produkterna tillsammans med en tidlös design förser alla våra produkter med en lång livslängd.


  Transport
  Koldioxidutsläpp och bränslekonsumtion påverkar miljön på sätt som vi fortfarande inte riktigt förstår. Stokke transporterar alla sina produkter via moderna och effektiva logistikkanaler. Våra lagerhubbar och princip om att alltid flytta stora volymer gör att vi aktivt kan minska vår transportfrekvens och därmed minska våra utsläpp.


  Företagsetik
  På Stokke följer vi varje steg i utvecklingen av råmaterial, tillverkning och distribution av alla våra produkter. Varje leverantör, affärspartner och medlem i vår värdekedja skriver under ett uppförandeavtal som beskriver vårt gemensamma ansvar för att säkerställa rätt arbetsförhållanden, löner och tillverkningsmetoder. Stokke är medlemmar i Ethical Trading Initative Norway och går i bräschen för etiska handelsmetoder.


  En vision, ett mål
  Vi strävar efter att skapa högkvalitativa produkter som inte bara designats för dig och ditt barn men även för dina barns barn och många generationer efter dem. I vår strävan efter att spränga gränser vad gäller innovation, tillverkning och logistik, ser vi till att ditt barn är väl skyddat och att vi skyddar och bevarar barnets miljö. Detta är inte bara en hoppfull tanke hos oss, den är vår vision och vårt mål.


  Vi tror att vi genom att samarbeta med dig, ledande forskare, organisationer och regeringar kan uppnå vårt mål.