Mennesker og arbejdsplads – vores løfte

Stokkes medarbejdere: mission og værdier

Vi prioriterer vores medarbejderes sundhed og trivsel og stræber efter at skabe en inkluderende og retfærdig arbejdsplads. Stokke anerkender, at vores forsyningskæde spiller en afgørende rolle i vores sociale påvirkning.

Mennesker for miljøet

Fokus på medarbejderne

At skabe en sund, mangfoldig og ligeværdig arbejdsplads

Sundhed og sikkerhed er af største vigtighed: Vi fremmer alle vores medarbejderes mentale og fysiske sundhed. Vi tror på, at en mangfoldig, retfærdig og inkluderende arbejdsplads gør os i stand til at skabe en bedre fælles fremtid.

  • Medarbejdere og arbejdsplads
  • Medarbejdere og arbejdsplads

Fokus på medarbejderne

Forskellighed gør os bedre

Vores mål er at skabe en attraktiv arbejdsplads, der fremmer engagement og tillid, og som dyrker en virksomhedskultur, der tiltrækker og plejer dygtige og handlekraftige medarbejdere.

44 nationaliteter

Vi passer på os alle: Vi værdsætter alle vores medarbejderes potentiale og værdsætter mangfoldighed.

39 er gennemsnitsalderen

Vi stræber efter at tilbyde alle vores medarbejdere lige muligheder for at vokse og udvikle sig.

Kønsfordeling

Vi har haft succes med vores bestræbelser på at afbalancere vores arbejdsstyrkes kønsmæssige sammensætning: 59 % kvinder, 41 % mænd

X
Medarbejdere og arbejdsplads
Medarbejdere og arbejdsplads
Forsyningskæde
Hvert skridt på vejen.

Vi lægger stor vægt på at sætte miljømæssige benchmarks i vores forsyningskæde. Vores forretningsstrategi og aktiviteter integrerer sociale, miljømæssige, etiske og menneskerettighedsmæssige hensyn.

People and Workplace