Sustainability: Our beliefs in a future-first perspective
Bæredygtighed
Fremtidsudsigter

Gør omsorg til handling

På vej mod en bedre fremtid:
At passe vores børn handler om mere end sikkerhed, komfort og beskyttelse. Det handler også om at passe på den planet, de skal arve. Hos Stokke gør vi denne omsorg til handling. 
Bæredygtighed ud over klimaet
Vi gør vores for at gøre det bedre
I en verden med en voksende befolkning er børns trivsel medvirkende til at sikre bæredygtige samfund. Derfor gør vi, hvad vi kan for at være socialt og miljømæssigt ansvarlige. 
Omsorg for miljøet er omsorg for børn
Børns udvikling
At være lille er en ret stor ting
De første leveår danner grundlaget for alt det, der kommer. Som et mærke, der kæmper for børn, lægger vi stor vægt på de år – og vi tror på, at selvsikre børn skaber selvsikre voksne.
At være lille er en ret stor ting
Selvsikre børn for en bedre verden
Med samvær, sikkerhed og udforskning som vores fundament opfordrer vi forældre og omsorgspersoner til at udnytte de muligheder, de har for at hjælpe deres børn med at udvikle sig og opbygge selvtillid. 

Miljø

At passe på vores børn er at passe på planeten

Vi stræber efter at skabe innovative kvalitetsprodukter i et ansvarligt forretningsmiljø for at bidrage til at bevare vores planet for vores børn og kommende generationer.

  • Environment
  • Environment

Fokus på medarbejderne

Stokkes medarbejdere: mission og værdier

Vi stræber efter at skabe en sikker og sund arbejdsplads for alle vores medarbejdere og anerkender, at vores forsyningskæde spiller en afgørende rolle i vores sociale påvirkning.

  • Medarbejdere og arbejdsplads
  • Medarbejdere og arbejdsplads

Bæredygtighedsstrategi og løfte

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

4.2 Adgang til tidlig barndomsudvikling af høj kvalitet

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

12 Ansvarligt forbrug og produktion

13 Klimaindsats 15.2 Bæredygtige skove

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

8.8 Fremme sikre og trygge arbejdsmiljøer for alle medarbejdere