Tripp Trapp®

Kundtjänst

 • What are the differences between the Stokke® Tripp Trapp® and the Stokke® Steps™ ranges?

  The clear difference are customer preferences, features and accessories. Both highchairs encourage the family to sit together from birth. The clear differences are in features and accessories.

  The Tripp Trapp® is a high chair that grows with the child, from birth to adulthood. The ergonomic design allowing the child to sit comfortably with the foot plate.

  The Steps™ is an All-in-One seating system, that starts with a bouncer which can be used from birth, transcending into a Baby Set with a tray to a high chair that can be used until 10 years of age.

 • How do I clean my Tripp Trapp®?

  After use, specifically during feeding, we recommend that you wipe the Tripp Trapp® and Tripp Trapp® Baby Set with a damp cloth.
 • Are all Stokke® Tripp Trapp® Cushions water-repellent?

  Yes, nearly all of the Tripp Trapp ® cushions are water-repellent; look for the ones marked with easy-wipe symbol on the sales packaging
 • Why did Stokke® change from a wooden safety rail to the current plastic Tripp Trapp® Baby Set™?

  There are several advantages to the current Tripp Trapp® Baby Set made from recyclable plastic over the previous wooden design:

  • The shape encourages a proper seating posture from the very beginning and in a addition it serves as a correct adjustment of the chair's settings.
  • The two separate leg spaces and that the front bar offers a more precise fit increases its safety.
  • Furthermore the new set is easy to clean (it can even go in the dishwasher).
 • What are the weight and dimensions of the Stokke® Tripp Trapp®?

  When In the box, the Stokke® Tripp Trapp® chair measures 80 x 51 x 9 cm. and weighs 7 kg.
  Dimensions of the chair after assembly are 79 x 49 x 46 cm.
 • I own several Stokke® Tripp Trapp® chairs which are nominally of the same color but look different. Can this be?

  All Stokke® furniture is made from wood, which, as a natural product, may show a degree of natural variance. Also, we source our wood from several sustainable sources and we cannot therefore guarantee individual chairs will have come from the same stand of trees. Finally, the color of the wood may change over time under the influence of UV light and oxygen.
 • Min nya Stokke® Tripp Trapp® stol verkar vinglig efter montering. Har jag gjort något fel?

  Vi beklagar att du har problem med en vinglig Tripp Trapp-stol. Det bör noteras att Tripp Trapp-stolar kan monteras på ett sätt som gör dem vingliga, och man måste vara ytterst försiktig när man monterar stolen för att undvika sådana problem. Förutom de visuella riktlinjer som finns i användarhandboken ber vi dig att försöka sätta ihop stolen igen med hjälp av ett antal specifika riktlinjer i ett försök att lösa de problem du står inför. Om du gör det kan du spara den tid det skulle ta att få en ny uppsättning ben levererade, eftersom återmontering är en oundviklig del av lösningen. Om stolen inte monteras i enlighet med riktlinjerna skulle problemet med vinglighet dessutom kvarstå även med en helt ny uppsättning ben.

  Vänligen följ nedan instruktioner: 
  1) Börja demontera stolen - det räcker med att lossa alla skruvar så att inget är fastspänt och både sitsen och fotplattan lätt kan justeras i spåren. Alla delar kan förbli intakta eftersom ingenting behöver tas bort.
  2) Se till att du har monterat golvstödet på rätt sätt så att varningsetiketten är riktad mot stolens baksida. Om du har monterat golvstödet så att varningsetiketten är vänd diagonalt nedåt, ta bort den, vänd den och vänd den så att den ser ut som den gör i användarhandboken. Dra åt golvstödet på båda sidorna.
  3) Se till att både sätet och fotplattan ligger i nivå med varandra. Om någon av plattorna sitter kvar snett i benets spår kan det leda till att den ena plattan sitter lösare än den andra. Sätesplattan bör inte vara mer än 6-7 cm djup i framkant. Om sätesplattan sträcker sig för långt utåt kan det orsaka problem med stolens stabilitet och även orsaka obehag för barn, vars lår inte är tillräckligt långa för att nå över kanten, vilket i sin tur kan minska blodcirkulationen till fötterna. Dessutom kan krokiga plattor leda till att den monterade stolen ger ifrån sig knarrande ljud när någon vikt läggs på dem.
  4) Börja dra åt skruvarna från botten till toppen, börja med den nedre metallstången, sedan den övre metallstången och därefter de två bakre laminaten. När du drar åt dessa skruvar ska du sluta vid första tecken på motstånd samtidigt som du ser till att plattorna fortfarande är jämna.
  5) När skruvarna har dragits åt vid det första tecknet på motstånd, gå från botten till toppen igen för att dra åt skruvarna fullt ut - du kan göra detta medan du står på stolens båda ben för att se till att benen fortfarande står stadigt och inte vrider sig så att det uppstår en vinglig stolssituation. Se till att du inte drar åt någon av skruvarna för hårt - särskilt inte metallstängerna. Den övre metallstången är utformad för att ha en lucka, vilket anges i användarhandboken. Om du drar åt någon av skruvarna för hårt kan stolen skadas.
  6) När stolen har dragits åt helt är monteringen av stolen klar.
  7) Om det fortfarande finns en lätt vinglighet är det ofta ett resultat av att golvstödet har dragits åt för hårt. Eftersom detta är de första skruvarna som ska dras åt fullt ut är det mycket lätt att av misstag dra åt dessa skruvar för hårt. För att eliminera detta problem, lossa helt enkelt golvstöden ett halvt varv på båda sidor. Stolen bör inte längre vara vinglig.

  Om det fortfarande finns ett problem med vinglighet är det möjligt att det finns ett problem med att vissa delar av stolen inte är tillräckligt symmetriska, eller att hålen i stolens ben inte är helt spegelvända. Om du drar åt stolen för hårt kommer avvikelsen mellan de två benen att förstärkas.

 • Where do I find the serial number of my Tripp Trapp®?

  The serial number of the Tripp Trapp® can be found underneath the right side of the chair.
 • Can I use the Stokke® Tripp Trapp® chair at our bar table?

  The Stokke® Tripp Trapp® chair has been designed for use at tables with a standard height, i.e. between 72 and 76 cm. It is therefore not suitable for use at bar tables.
 • How do I know whether my Tripp Trapp® chair is compatible with the Stokke® Baby Set™ and Newborn Set™?

  The current ® Baby Set™ as well as the Newborn Set™ are compatible with all Tripp Trapp® chairs produced from May 2003. This corresponds to serial numbers starting with 3 or higher. The serial number and production date are printed on the bottom strut. If you are unable to make out this information on your Tripp Trapp® chair, you can also measure the gap between the two back rest pieces: prior to May 2003, this measured approx. 2.5 cm, while on chairs since May 2003 it is approx. 3.5 cm. Chairs produced before May 2003 are not compatible with the current ® Baby Set™ and the Newborn Set™. Earlier models of the Baby Set™, with wooden rail, are no longer available.

 • What is the maximum recommended load that can be safely placed on the Stokke® Tripp Trapp® chair?

  For GS Mark (Tested Safety) certification, the Tripp Trapp® chair was tested according to various standards.

  One of these is a standard called DIN 68 878, which is a quality norm for adult chairs.

  This standard involves a dynamic test where 110 kg/ 242.5 lbs is placed on the seat, which is then tilted backwards 6000 times.

  The Tripp Trapp® chair passes all the tests in that standard, which means a load of up to 110 kg/ 242.5 lbs can be safely placed on the chair.

 • Can I remove the safety sticker on my Tripp Trapp®?

  For safety reasons please do not remove the label. This label has important information. Removing the sticker may damage the lacquer or leave glue residue.