Medarbetare och arbetsplats – vårt löfte

Stokkes medarbetare: uppdrag och värderingar

Vi prioriterar våra medarbetares hälsa och välbefinnande och strävar efter att skapa en inkluderande och rättvis arbetsplats. På Stokke är vi medvetna om att vår leveranskedja spelar en avgörande roll i vår sociala påverkan.

Medarbetare för miljön

Medarbetarfokus

Skapa en hälsosam, mångfaldig och jämlik arbetsplats

Hälsa och säkerhet är av största vikt: Vi främjar alla våra medarbetares mentala och fysiska hälsa. Vi tror att en mångfaldig, rättvis och inkluderande arbetsplats gör det möjligt för oss att skapa en bättre framtid för alla.

  • Medarbetare och arbetsplats
  • Medarbetare och arbetsplats

Medarbetarfokus

Annorlunda leder till förbättring

Vårt mål är att skapa en attraktiv arbetsplats som främjar engagemang och förtroende och skapar en företagskultur som attraherar och utvecklar duktiga medarbetare med framåtanda.

44 nationaliteter

Allas lika värde: Vi värdesätter alla våra medarbetares potential och uppskattar mångfald.

39 Genomsnittsålder

Vi strävar efter att erbjuda alla våra medarbetare lika möjligheter att växa och utvecklas.

Jämställdhet mellan könen

Vi har lyckats med våra ansträngningar att ha en jämnare könsfördelningen i vår arbetsstyrka: 59 % kvinnor, 41 % män

X
Medarbetare och arbetsplats
Medarbetare och arbetsplats
Leveranskedjan
Rättvisa förfaranden hela vägen

Vi lägger stor vikt vid att fastställa miljömässiga riktmärken inom vår leveranskedja. I vår affärsstrategi och verksamhet integrerar vi sociala, miljömässiga och etiska faktorer samt faktorer som rör mänskliga rättigheter.

People and Workplace