Betingelser for brug

Kundeservice

  Betingelser for brug


  Velkommen til stokke.com (“Websiden”). Disse betingelser for brug beskriver de betingelser, der er gældende for din adgang og brug af websiden og web shoppen (“web shoppen”), som sælger Stokke produkter (“Produkter”), der stilles til rådighed via eller i forbindelse med websiden (samlet kaldet “Serviceydelsen”). Disse betingelser for brug angiver de betingelser, hvorunder Stokke (“Stokke,” “vi,” “os” eller “vores”) giver dig adgang til websiden og serviceydelsen.
  Bestemmelserne heri begrænser ikke gældende lovbestemte rettigheder.
  Stokke kan til enhver tid ændre disse betingelser for brug ved at lægge de ændrede betingelser ud på websiden, og du accepterer, at du er bundet af enhver ændring til disse betingelser for brug. Til orientering er datoen for den seneste revidering angivet øverst på denne side. Stokke kan til enhver tid foretage ændringer af websiden og/eller serviceydelsen. Du er indforstået med, at Stokke kan afslutte eller begrænse din brug af websiden og/eller serviceydelsen af enhver grund eller uden grund med eller uden varsel.

  DIN BRUG AF WEBSIDEN OG/ELLER SERVICEYDELSEN ELLER KLIK PÅ "JEG ACCEPTERER", HVIS DU PRÆSENTERES FOR DISSE BETINGELSER FOR BRUG I ET KLIK IGENNEM-FORMAT, BETYDER, AT DU ACCEPTER DISSE BETINGELSER FOR BRUG OG UDGØR DIN BINDENDE ACCEPT AF DISSE BETINGELSER FOR BRUG, HERUNDER ENHVER ÆNDRING, SOM STOKKE MÅTTE FORETAGE FRA TID TIL ANDEN. 
  FORTROLIGHEDSPOLITIK

  Ved at klikke på "JEG ACCEPTERER" eller bruge websiden eller serviceydelsen angiver du, at du har læst og accepteret vores fortrolighedspolitik og disse betingelser for brug. Stokke kan til enhver tid revidere denne fortrolighedspolitik, og de nye versioner vil være til rådighed på websiden. Hvis du på et eller andet tidspunkt ikke kan acceptere en del af fortrolighedspolitikken, skal du omgående stoppe med at bruge websiden og/eller serviceydelsen.

  OPDATERINGER AF BETINGELSERNE FOR BRUG


  Stokke vil revidere disse betingelser for brug, efterhånden som websiden og/eller serviceydelsen udvikler sig. Næste gang du bruger serviceydelsen efter en sådan opdatering, kan du blive bedt om at acceptere eller afvise de reviderede betingelser for brug.  Du skal acceptere alle ændringer, hvis du vælger at fortsætte med at bruge websiden og/eller serviceydelsen. Ved at bruge websiden og/eller serviceydelsen accepterer du den gældende version af betingelserne for brug, der er lagt ud på websiden. Hvis du på et eller andet tidspunkt ikke kan acceptere en del af betingelserne for brug, skal du omgående stoppe med at bruge websiden og/eller serviceydelsen.

  OPHØR AF SERVICEYDELSEN


  Stokke forbeholder sig ret til at efter absolut eget skøn at nægte at yde service til en person. Denne service tilbydes med det forbehold, at Stokke kan lukke for din adgang til denne serviceydelse til enhver tid af enhver grund eller uden grund, herunder uden begrænsning for overtrædelse af disse betingelser for brug. Stokke kan til enhver tid ophøre med at tilbyde og/eller understøtte denne serviceydelse.

  ORDRE- OG BETALINGSBETINGELSER 


  Når du har afgivet en ordre, vil vi gennemgå de oplysninger, du har givet, for deres validitet ved at verificere din betalingsmetode, fakturerings- og/eller forsendelsesadresse. Ordrer vil ikke blive accepteret til levering uden for det land, der er valgt. Vi kan kontakte dig (via e-mail eller pr. telefon), hvis yderligere oplysninger er påkrævet, for at vi kan acceptere din ordre. Ugyldige ordreoplysninger vil resultere i forsinkelse af ordrebehandlingen. Ved indkøb af produkter udgør modtagelse af en ordrebekræftelse ikke Stokkes accept af din ordre.  Stokke forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at begrænse ordremængden og nægte at sælge produkter til en kunde af enhver grund eller uden grund overhovedet. Stokke forbeholder sig ret til ikke at sælge til forhandlere. Hvis din ordre annulleres, vil vi forsøge at give dig besked via den e-mailadresse, du har givet os sammen med ordren. Du vil ikke blive opkrævet betaling, hvis din ordre annulleres. Hvis du allerede har betalt for en ordre, som senere bliver annulleret, vil Stokke tilbagebetale beløbet.
  Stokke sælger ikke produkter til børn via sin netbutik men kun til voksne, som kan købe med et kreditkort eller en anden tilladt betalingsmetode, som beskrevet ovenfor. Hvis du er under 18 år, må du kun bruge web shoppen sammen med en forælder eller en værge.

  Vi accepterer forskellige betalingsmetoder for produkter, der købes via vores netbutik, herunder forskellige kredit- og debetkort. Vi fakturerer dit betalingssystem, når du afgiver en ordre på et produkt via vores service. Stokke vil ikke gennemføre en ordre på et produkt uden validering af dit køb fra dit betalingssystem.
  Du anerkender og accepterer, at ethvert tilbud i vores netbutik kan ændres til enhver tid. Derudover har vi gjort os umage for at være så præcise som muligt i vores beskrivelse og illustration af farver og andre egenskaber på de produkter, der kan købet via nettet, men der er ingen garanti for, at farverne, kvaliteten, produktbeskrivelserne eller andet indhold på websiden er nøjagtigt, komplet, pålideligt, gældende eller fejlfrit.

  Vi sender de produkter, du køber via den forsendelsesmetode, du har valgt på de betingelser (såsom gældende forsendelses- og håndteringsgebyrer), som vi oplyser dig på købstidspunktet. Vi garanterer ikke nogen forsendelsesservice og ej heller leveringsdato eller -tidspunkt. I travle perioder såsom ferier og perioder med dårligt vejr kan der forekomme forsinkelser i forbindelse med ordrebehandling og forsendelse.  Hvis der er et problem med en levering, herunder men ikke begrænset til skade, tab eller forsinket levering, accepterer du at holde transportvirksomheden ansvarlig og at kontakte Stokkes kundeservice for at løse problemet. Du accepterer ikke at holde Stokke ansvarlig for forsendelsesproblemer. De fleste pakkeforsendelsesvirksomheder har en kort tidsramme for indgivelse af reklamationer. Vi anbefaler, at du undersøger din pakke for skader direkte ved ankomsten. Hvis der er et problem, skal du kontakte transportvirksomheden omgående for at få løst eventuelle problemer. Alle varer sendes F.O.B. fra ethvert sted, vi angiver, at produktet afsendes fra. Vi kan efter eget skøn vælge at standse eller ændre levering af en ordre, selvom den befinder sig hos et kurerselskab eller en transportvirksomhed.  Vi kan gøre det som en kundeservice eller i tilfælde, hvor vi har mistanke om svig. Du accepterer at betale de omkostninger, der måtte være i tilfælde, hvor vi foretager denne handling.

  Produkter købt via Stokke.com kan nemt returneres inden for 30 dage fra modtagelse af forsendelsen i henhold til vores returpolitik. Disse produkter skal være ubrugt med original emballage og tilbehør. Produkter, der mangler serienummer eller UPC, kan ikke accepteres. Der er ingen tilbagebetaling for sådanne varer.

  Kampagne- og bonusvarer Alle produkter (både defekte og ikke-defekte) skal returneres i ubrugt stand i den originale indpakning inklusive manualer og enhver anden vare eller tilbehør leveret af producenten. Hvis købet omfatter en gave eller en kampagne- eller bonusvare, skal den også returneres, for at betaling kan refunderes.

  Efter modtagelse af din ordre, kan den ikke længere annulleres eller ændres. Hvis du skifter mening efter ordren er afgivet, kan du returnere den inden for 30 dage for at få en refusion.

  RESTRIKTIONER OG BETINGELSER FOR BRUG

  Brug af websiden og vores serviceydelse.

  Stokke tillader dig at se og bruge websiden til dine personlige, ikke-kommercielle formål. Du accepterer ikke at give licens, skabe afledt materiale, overføre, sælge eller videresælge nogen oplysninger, indhold eller service fra websiden.  Stokke forbeholder sig ret til at tilføje eller fjerne oplysninger, indhold eller serviceydelser fra websiden til enhver tid og efter eget skøn.

  Ingen lovovertrædelser.

  Du accepterer, at du ikke i forbindelse med brugen af websiden eller serviceydelsen overtræder nogen gældende love eller regler. Uden at sætte begrænsninger for ovenstående accepterer du, at du ikke vil stille noget materiale eller nogen oplysninger til rådighed via websiden og/eller serviceydelsen, som krænker nogen copyright, varemærke, patent, forretningshemmelighed eller nogen anden ret tilhørende nogen part (herunder rettigheder vedrørende privatlivets fred eller offentlig omtale).

  Links fra websiden.

  Websiden kan indeholde links til hjemmesider, der administreres af andre parter. Stokke giver disse links til andre websider som en service, og brug af disse websider er på egen risiko. De linkede websider styres ikke af Stokke, og Stokke er ikke ansvarlig for det indhold, der findes på de andre websider. Sådanne links betyder ikke, at Stokke godkender oplysninger eller materiale på nogen anden webside, og Stokke frasiger sig ethvert ansvar med hensyn til din adgang til og brug af sådanne linkede websider.

  Links til websiden.

  Medmindre andet er angivet i en skriftlig aftale mellem dig og Stokke, skal du overholde Stokkes linkpolitik som følger: (i) udseende, placering og andre aspekter af linket må ikke skade eller udvande den goodwill, der er forbundet med Stokkes og/eller virksomhedens licensgiveres navne og varemærker, (ii) udseende, placering og andre egenskaber for linket må ikke skabe det forkerte indtryk, at din virksomhed eller enhed er sponsoreret af, tilknyttet eller associeret med Stokke, (iii) når linket vælges af brugeren, skal det vise siden på hele skærmen og ikke i en "ramme" på siden, og (iv) Stokke forbeholder sig ret til at trække sin accept af linket tilbage til enhver tid og efter eget skøn.

  SOCIALE NETVÆRK

  Serviceydelsen omfatter funktioner, som fungerer sammen med visse tredjeparters sociale netværkssider, som du besøger ("Sociale netværk"). Selvom din brug af sociale netværk er styret af disse betingelser for brug, er din adgang og brug af tredjeparters sociale netværkssider og de services, der ydes via disse websider styret af de betingelser og andre aftaler, der er angivet på disse websider. Det er umuligt for Stokke i hvert enkelt tilfælde at afgøre, om din brug af sociale netværk vil betyde, at du krænker eller overtræder servicebetingelserne og/eller andre aftaler, der er angivet på disse tredjeparters websider. Du forstår og anerkender, at din brug af sociale netværk kan betyde, at du krænker eller overtræder servicebetingelser og andre aftaler, der er angivet på disse tredjeparters websider, som kunne resultere i lukning af din konto og muligheden for at få adgang til disse tredjeparters websider og i nogle tilfælde give anledning til erstatningsansvar. DU ACCEPTERER, AT DU ALENE HAR ANSVARET FOR BRUG AF DE SOCIALE NETVÆRK, OG AT STOKKE IKKE ER ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDRE FOR DIN KRÆNKELSE ELLER OVERTRÆDELSE OG NOGEN SERVICEBETINGELSER ELLER ANDRE AFTALER, SOM MÅTTE VÆRE RESULTATET AF DIN BRUG AF DE SOCIALE NETVÆRK.

  IMMATERIELLE RETTIGHEDER

  Varemærker.

  Stokke er varemærket/servicemærkerne tilhørende Stokke. Uautoriseret brug af et Stokke varemærke, servicemærke eller logo kan være en overtrædelse af varemærkeloven.

  Copyright.

  Websiden, serviceydelsen og det indhold, der stilles til rådighed via websiden og serviceydelsen er beskyttet af amerikanske og internationale love om copyright. Du må ikke  bruge, ændre, reproducere eller distribuere indholdet eller websidens eller serviceydelsens design eller layout eller enkelte afsnit af indhold, design eller layout på websiden uden Stokkes udtrykkelige og forudgående skriftlige tilladelse.

  Copyright-agent.

  Stokke respekterer andres immaterielle rettigheder og ønsker, at de mennesker, der bruger websiden og serviceydelsen, gør det samme. Stokke har en politik om under visse omstændigheder at udelukke brugere, som gentagne gange overtræder de betingelser, der gælder for websiden og/eller serviceydelsen. Hvis du mener, at dit arbejde er blev kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af vores copyright, bedes du sende følgende oplysninger til copyright-agenten, der er udpeget i henhold til loven, Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2):
  Din adresse, telefonnummer og e-mailadresse

  • En beskrivelse af det copyright, du mener er blevet krænket
  • En beskrivelse af, hvor det påståede, krænkende materiale befinder sig
  • En erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at brugen ikke er godkendt af dig, copyright-ejeren, dennes agent eller loven 
  • En elektronisk eller fysisk signatur fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af denne copyrigt og
  • En erklæring fra dig under ed om, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er rigtige, og at du er copyright-ejeren eller bemyndiget til at handle på copyright-ejerens vegne. 

  Copyright-agent: Juridisk afdeling, firmapost@stokke.com

  INDHOLD

  Stokke påtager sig ikke ejerskab af noget materiale, du stiller til rådighed via websiden. Efter Stokkes skøn kan sådant materiale helt, delvist eller i ændret form blive inkluderet i serviceydelsen. Med hensyn til materiale, du sender eller stiller til rådighed for inklusion på websiden, herunder uden begrænsning indlæg (som defineret nedenfor), giver du Stokke en evig, uigenkaldelig, uopsigelig, global, royaltyfri, fuldt betalt og ikke-eksklusiv licens til at bruge, kopiere, distribuere, offentligt udøve, vise, ændre, skabe afledt materiale og underlicensere sådant materiale eller dele heraf. Du anfører, garanterer og erklærer hermed, at det materiale, du leverer, ikke indeholder noget (herunder men ikke begrænset til tekst, billeder, musik eller video), som du ikke har den fulde ret til at give licens på, som specificeret i punkt 11. Du giver os også ret, men ikke pligt, til at bruge dit navn, lighed og identitet i forbindelse med dine indlæg.  Du giver også andre brugere af websiden tilladelse til at tilgå, bruge, optage, reproducere, distribuere, offentligt vise, offentligt udøve og udarbejde afledt materiale fra dine indlæg i ethvert medie (uanset om det er kendt nu eller udvikles senere).   Du afgiver frivilligt alle morale rettigheder til dine indlæg. Vi garanterer ikke nogen fortrolighed med hensyn til de indlæg, du sender, uploader, lægger ud eller på anden måde leverer til websiden, og det er dit ansvar at beskytte de rettigheder, du måtte have i dine indlæg.  Vær også opmærksom på, at personligt identificerbare oplysninger, som du vælger at medtage i dine indlæg til offentliggørelse på websiden, ikke vil blive beskyttet. Hvis Stokke har givet dig et produkt eller noget andet af værdi gratis eller med rabat (ud over det salg og de rabatter, der udbydes til offentligheden), accepterer du at angive værdien af det, du har modtaget, i dine indlæg i overensstemmelse med §5 i Federal Trade Commission loven. 

  ANSVARSFRASKIVELSE

  WEBSIDEN, PRODUKTERNE OG SERVICEYDELSEN LEVERES PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS TIL DIN BRUG UDEN NOGEN SOM HELST GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING AF GARANTER FOR SALGBARHED,EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, ADKOMST, IKKE-KRÆNKELSE OG DE, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED HANDEL. STOKKE GARANTERER IKKE NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED ELLER PÅLIDELIGHED MED HENSYN TIL NOGET INDHOLD, DER STILLES TIL RÅDIGHED, ELLER KVALITETEN  AF WEBSIDEN ELLER SERVICEYDELSEN. DU HAR ANSVARET FOR AT VERIFICERE ENHVER OPLYSNING, FØR DU KAN STOLE PÅ DEN. BRUG AF SIDEN OG/ELLER SERVICEYDELSEN ER PÅ EGEN RISIKO. STOKKE GARANTERER IKKE, AT DU VIL KUNNE FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE SIDEN OG/ELLER SERVICEYDELSEN PÅ DE TIDSPUNKTER ELLER DE STEDER, DU ØNSKER DET, AT SIDEN ELLER SERVICEYDELSEN IKKE AFBRYDES ELLER ER FEJLFRI, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, ELLER AT SIDEN ELLER SERVICEYDELSEN ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.
  Da nogle stater eller retskredse ikke tillader fraskrivelse af underforståede garantier, vil denne ansvarsfraskrivelse måske ikke være gældende for dig. 

  BEGRÆNSNING AF ANSVAR, EKSKLUSIV RETSBEFØJELSE

  I DET OMFANG, DET ER TILLADT IFØLGE LOVEN, FRASKRIVER STOKKE, DENS TILKNYTTEDE SELSKABER, LICENSGIVERE OG FORRETNINGSPARTNERE (SAMLET KALDET "RELATEREDE PARTER") SIG ALT ANSVAR, UANSET OM DET ER KONTRAKTLIGT, UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), ABSOLUT ANSVAR ELLER ANDET OG FRASKRIVER SIG DESUDEN ALLE TAB, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE FORBUNDET MED ADGANG TIL ELLER BRUG AF SIDEN, PRODUKTERNE OG/ELLER SERVICEYDELSEN, SELVOM STOKKE OG/ELLER DE RELATEREDE PARTER ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOMME PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE VIL STOKKES ELLER NOGEN AF DE RELATEREDE PARTERS ERSTATNINGSANSVAR ALDRIG OVERSTIGE DET MINDSTE ALTERNATIV AF (I) 100 USD ELLER (II) DET BELØB, DU BETALTE FOR BRUG AF SIDEN ELLER SERVICEYDELSEN I LØBET AF DE SEKS (6) MÅNEDER INDEN DET TIDSPUNKT, HVOR HÆNDELSEN, DER GAV ANLEDNING TIL ERSTATNING, OPSTOD.

  STOKKE ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG FOR NOGET TAB, SKYLDIGT BELØB, UDGIFTER ELLER SKADESERSTATNING I FORBINDELSE MED SERVICEYDELSEN ELLER KØB AF PRODUKTERNE I DET OMFANG, DET ER FORÅRSAGET AF ELLER ET RESULTAT AF (1) DINE HANDLINGER, FORSØMMELSER ELLER UNDLADELSER; (2) DIN KRÆNKELSE AF NOGEN BETINGELSER, ERKLÆRING ELLER GARANTI INDEHOLDT I DISSE BETINGELSER FOR BRUG; (3) AT DU IKKE HAR ANGIVET EN NØJAGTIG FORSENDELSESADRESSE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, SOM DU BLEV ANMODET OM I FORBINDELSE MED SALG AF PRODUKTERNE, (4) HANDLING ELLER UNDLADELSER FRA TREDJEPARTER, HERUNDER TREDJEPARTER, SOM STOKKE HAR KONTRAHERET MED ELLER (5) MANGLENDE LEVERING, FORKERT LEVERING ELLER FORSINKET LEVERING AF PRODUKTER ELLER PRODUKTER, DER GÅR TABT ELLER BESKADIGES UNDER FORSENDELSE.

  Da nogle stater eller retskredse ikke tillader udeladelse eller begrænsning af erstatningsansvar for følgeskader eller hændelige skader, vil Stokkes og dens tilknyttede selskabers ansvar i sådanne stater eller retskredse blive begrænset til det omfang, der er tilladt ifølge loven. 

  Hvis denne aftale foreligger på andre sprog end engelsk, vil den engelske version altid være gældende i tilfælde af forskellige fortolkninger. Særlige bestemmelser, som gælder i det pågældende land, og som ikke er medtaget i disse engelske betingelser, forbliver gældende.