Hvilke sikkerhetsstandarder imøtekommer Stokke® Bumpers?

Kundeservice

Standardene som Stokke® Bumpers imøtekommer er:

• ASTM F1917-12 – “Infant Bedding and Related Accessories”

• BS 1877-10:2011+A1:2012 – “Domestic bedding. Specification for mattresses and bumpers for children’s cots, perambulators and similar domestic articles”

• De ovennevnte sikkerhetsstandarder har til spesielt formal å sørge for sikkert design og tilstrekkelig omsorg for sikker og riktig bruk av bumper.

• Stokke® Bumpers er testet for CO2 bevaring, og resultatet viser ingen økning av CO2 i krybben når Stokke® Bumper er korrekt montert.

• Stokke® Bumpers er designet med dimensjoner og materiale som skal sikre en optimal luftstrøm.