Hvilke sikkerhetsstandarder imøtekommer Stokke® Bumpers?

Kundeservice

  Standardene som Stokke® Bumpers imøtekommer er:

  • ASTM F1917-12 – “Infant Bedding and Related Accessories”

  • BS 1877-10:2011+A1:2012 – “Domestic bedding. Specification for mattresses and bumpers for children’s cots, perambulators and similar domestic articles”

  • De ovennevnte sikkerhetsstandarder har til spesielt formal å sørge for sikkert design og tilstrekkelig omsorg for sikker og riktig bruk av bumper.

  • Stokke® Bumpers er testet for CO2 bevaring, og resultatet viser ingen økning av CO2 i krybben når Stokke® Bumper er korrekt montert.

  • Stokke® Bumpers er designet med dimensjoner og materiale som skal sikre en optimal luftstrøm.